Gå direkt till innehåll
Prestigefyllt EU-stipendium på 2,2 miljoner till forskning om momsbedrägerier

Nyhet -

Prestigefyllt EU-stipendium på 2,2 miljoner till forskning om momsbedrägerier

Marta Papis-Almansa har fått det prestigefyllda individuella stipendiet från EU-kommissionens Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna. Under två år ska hon undersöka hur ny teknik kan användas för att bekämpa momsbedrägerier och underlätta för samarbeten inom EU. Stipendiet är på 219 313 EUR har beviljats för projektet Skatteuppbörd av moms baserad på ny teknologi: juridiska möjligheter och utmaningar, eller VATTECH som det också kallas.

Marta Papis-Almansa är jurist, forskare och lärare i skattelagstiftning, där hon specialiserat sig på europeisk mervärdesskatt, det vi till vardags kallar moms. Varje år förlorar EU och medlemsländerna miljardbelopp i momsbedrägerier, men genom Martas forskning, som nu tack vare det individuella stipendiet från prestigefyllda Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna, ska vi få nya insikter så att momsbedrägerierna kan bekämpas. Och detta samtidigt som administrativt samarbete mellan EU:s medlemsländer förbättras. Det följande två åren kommer att bli en milstolpe i Marta Papis-Almansas akademiska karriär.

Vad handlar ditt forskningsprojekt VATTECH om?

– Projektet fokuserar på ny teknik som används i momsadministration inom ramen för EU-lagstiftning och mänskliga rättigheter. Teknikbaserade verktyg, inklusive så kallad big data-analys och allt mer komplexa algoritmer, kan effektivt minska momsbedrägerier. Och samtidigt kan skatteöverensstämmelse bli enklare för företag, förklarar Marta som kommer att arbeta med forskningsprojektet vid Köpenhamns universitet.

– Flera sådana verktyg har använts av skatteförvaltningar i hela EU, fortsätter Marta. Dessa verktyg, eller snarare sättet de används på, medför dock vissa risker och kan kollidera med mänskliga rättigheter, och även med konstitutionella principer och andra bestämmelser i EU-lagstiftningen. Syftet med VATTECH är att, ur ett juridiskt perspektiv, undersöka möjligheterna och utmaningarna i att använda ny teknik vid rapportering, insamling och revision av moms.

Vad hoppas du på för resultat? Vad kan vi lära oss och hur ska vi använda dina rön?

– Varje år förlorar medlemsländerna miljarder euro på grund av momsbedrägerier, vilket urholkar både medlemsstaternas och EU:s budgetar och snedvrider konkurrensen. Det påverkar dessutom ärliga företag och konsumenter och bryter mot den inre marknadens fundament, påpekar Marta. Forskningsprojektet förväntas ge viktiga, nya insikter i EU:s momssystem så att vi kan förbättra verktygen för att bekämpa momsbedrägerier, samtidigt som det ska förenkla administrativt samarbete och utbyte av information mellan EU:s medlemsstater.

– Förlusten av dessa skatteintäkter hindrar medlemsstaterna att fullgöra sina omfördelningsuppgifter, och därmed även att skydda enskilda grundläggande ekonomiska och sociala rättigheter. EU:s mervärdesskattesystem har därför ett stort behov av ett hållbart, effektivt och modernt tillvägagångssätt för att ta itu med frågan om bristande efterlevnad av momsregler och momsbedrägerier i hela EU. Med erfarenheterna från medlemsländerna utnyttjar EU alla rättsliga möjligheter samtidigt som man tar itu med de rättsliga utmaningarna med att använda ny teknik.

Marta Papis-Almansa, universitetslektor i juridik vid Högskolan Kristianstad och universitetslektor på Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet.

Hur kommer detta bidrag att påverka din forskning?

– Detta känns som en milstolpe i min akademiska karriär, som låter mig växa som forskare och dra nytta av professionell handledning och feedback. Att kunna ägna två år åt min forskning hjälper mig dessutom att höja såväl kvalitet som kvantitet på mina vetenskapliga publikationer. Därutöver utvidgar jag min kompetens till nya juridiska områden och forskningsmetoder. Jag kommer också att utvidga mitt nätverk på flera andra forskningsinstitutioner runt om i Europa, påpekar Marta.

Vad är ditt nästa steg med din forskning?

– Projektet startar i oktober 2021 och ska avslutas i september 2023. Det kommer att delas in i tre huvudfaser. Den första fasen fokuserar på att identifiera och välja ut relevanta verktyg för momsrapportering, revision och insamling, baserat på ny teknik. Den andra fasen behandlar den centrala delen av projektet, som analyserar verktygen och underliggande lagstiftning. Tredje och sista fasen fokuserar på möjligheterna och utmaningarna med ett harmoniserat tillvägagångssätt för de teknikbaserade verktygen och deras potential att förbättra det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna. Jag kan knappt vänta tills att projektet börjar, säger en glad Marta Papis-Almansa.

Text: Fabian Rimfors
Foto: Privat och Tabrez Syed/Unsplash

Fakta Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna (engelska: Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) är en uppsättning av forskningsanslag som administreras av Europeiska kommissionen med syfte att stödja forskning inom europeiska forskningsområden. Det finns fyra åtgärder: ITN (Nätverk för innovativ utbildning, IF (Individuella stipendier), RISE (Personalutbyte inom forskning och innovation), och COFUND (Samfinansiering av regionala, nationella och internationella program).

Marta Papis-Almansas stipendium är ett individuellt stipendium (IF), som riktar sig till enskilda forskare som har disputerat. Syftet är att stödja individuella forskningsprojekt och bidra till ökad rörlighet av forskare mellan olika länder.

MSCA är uppkallat efter den polsk-franska fysikern och kemisten Marie Curie, den första kvinnliga Nobelpristagaren och den enda person som fått Nobelpriset i två olika vetenskapsområden.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61

Relaterat material

Högskolan Kristianstad - för dig som vill ha jobb!

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola samlad på ett campus. Vi är stolta över att vara Sveriges mest sökta högskola och över den mångfald våra 14 000 studenter representerar. Våra ledord är närhet, öppenhet, jämställdhet och respekt.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad