Gå direkt till innehåll
Maja Pinter och Caroline Lövqvist integrerade AI i röstassistenter, skrev en vetenskaplig artikel och blev inbjudna att presentera den vid en internationell AI-konferens i Japan.
Maja Pinter och Caroline Lövqvist integrerade AI i röstassistenter, skrev en vetenskaplig artikel och blev inbjudna att presentera den vid en internationell AI-konferens i Japan.

Nyhet -

Studenternas AI-integrerade röstassistent ledde dem till Japan

När pandemin bröt ut och tvingade fram stora omställningar inom restaurangbranschen öppnades nya möjligheter. Plötsligt exploderade intresset för att beställa hem mat. Men samtidigt blottades nya problem: med matbuden som länk förlorade restaurangägarna kontakten med kunden. Två studenter fördjupade sig i problematiken och kom på en lösning. De integrerade AI i röstassistenter och uppfann en ”digital servitör” som assisterar både kunden och restaurangen genom hela processen. Nu har studenternas examensarbete blivit en vetenskaplig artikel, som dessutom ledde dem till en internationell AI-konferens i Japan.

De omställningar människor världen över behövde göra under pandemin har snabbat på utvecklingen och öppnat många nya dörrar. En bransch som drabbades hårt och som tvingades hitta nya lösningar var restaurangbranschen. Plötsligt ökade behovet av att beställa hem mat lavinartat, men inte helt utan problem. Det var detta som gav studenterna Caroline Lövqvist och Maja Pinter på Digital Design-programmet i Kristianstad en idé.

– Under en kurs om designteori 2021 noterade vi att fokus inom digital design ofta ligger på skärmbaserade gränssnitt, men eftersom vi såg att röststyrda gränssnitt blev allt vanligare, ville utforska det ytterligare. Det blev starten för ett djupdyk inom röststyrda gränssnitt, med fokus på Conversational AI, berättar Maja Pinter, som tog examen förra våren.

När pandemin slog till med sina regleringar och restriktioner över hela världen fick restaurangbranschen väldigt stora utmaningar. För att dämpa effekten av pandemin digitaliserade många restauranger sin verksamhet för att överleva och bibehålla relationen med sina kunder.

– Digitaliseringen räddade inte bara många restauranger ekonomiskt. Den gjorde det också möjligt för människor att beställa hem mat under en tid då många inte kunde eller ville lämna sina hem, säger Caroline Lövqvist, andra halvan av duon.

Maja Pinter och Caroline Lövqvist i Osaka.

Ökade möjligheter för nöjda kunder

När Caroline och Maja sedan skulle skriva sin kandidatuppsats blev det en naturlig fortsättning att designa och integrera röstassistenter med artificiell intelligens, AI, eftersom de redan var insatta. De läste flera forskningsartiklar om ämnet och samlade samhällsaktuellt material kring teknik och människa.

– Utvecklingen kring Conversational AI går fort och pandemin var en stor bidragande faktor. Allt fler beställer allt oftare hem mat nu, från från budföretag som Ubereats och Foodora. Men dessa nya tjänster saknar den kundservice som finns på fysiska restauranger. Där och då märkte vi att detta nischade ämne inte var så väl utforskat, förklarar Maja.

När ett matbud levererar mat blir budet den sista länken som är i kontakt med kunden. Forskning visar att restaurangägare därför känner otillräcklig kontroll över kundernas upplevelse efter att budet hämtat maten.

– Det är många faktorer kan påverka kundnöjdheten mellan det att maten lämnat restaurangen och att den levererats till kunden, som väder, avstånd och trafik, påpekar Caroline. Tidigare forskning har visat vikten av nöjda kunder, så därför ville vi se om ett röstgränssnitt med AI kan spela en kommunikativ roll i relationen mellan restaurangägare och deras kunder.

– Vi ville helt enkelt utforska hur automatiserad AI-integrerad feedback kan göra hela upplevelsen mer sömlös, från lagd beställning till att maten är konsumerad. Systemet informerar både användaren och restaurangen om eventuella problem, och ger restauranger möjlighet att agera på brister i kundupplevelsen innan de får negativa recensioner på internet, förklarar Maja.

Utmaningar med att designa och integrera AI i röstassistenter

Bra design förbättrar upplevelsen för användaren i en specifik kontext. Rösttekniken är fortfarande ung och många ser inte röstassistenter som en social aktör ännu, menar Caroline och Maja och utvecklar sitt resonemang.

– Det finns en barriär i användarnas vilja att använda röstteknik, även om den har stora möjligheter att förenkla många delar av våra liv, särskilt i lägen där våra händer är upptagna med annat, som när du lagar mat eller kör bil.

– Och samtidigt är tekniken inte helt mogen ännu för att kunna erbjuda en helt sömlös och tillfredsställande interaktion. Människans sociala beteenden är komplexa och ibland ytterst subtila, vilket skapar stora utmaningar för ingenjörer och designer, där även etiska och moraliska aspekter är viktiga, menar Maja och påpekar att deras design inte är en färdig produkt, utan ett koncept i tidigt skede som främst riktar sig till framtiden.

– Då är förhoppningsvis de sociala, etiska och tekniska förhållandena mer mogna för en sådan integrering.

Bästa sättet att möta oväntade situationer i interaktionen mellan maskin och människa inom konversationsdesign är att säkerställa en stark återhämtningsplan. Där kan en användare alltid guidas tillbaka till upplevelsen av tekniken och dess interaktionsmöjligheter på ett sömlöst vis, likt de mekanismer vi människor använder när vi missuppfattar varandra.

– Vi kan ju omformulera eller förenkla våra meningar, eller artikulera tydligare, eller pausa för att ge den vi pratar med tid att reflektera och formulera ett svar, illustrerar Caroline.

Human-voice user interface interaction loop med ett interaktionsflöde som visualiserar de processer som samexisterar för att upprätthålla ett flöde inom interaktionsloopen när en människa och ett röstgränssnitt interagerar (även vid oväntade situationer). Användarupplevelsen sker i den röda pricken i mitten, och resultatet beror på hur väl interaktionen upplevs av användaren i relation till dess motiv, värderingar och mål.

Studenterna Maja Pinter och Caroline Lövqvist presenterade sin forskningsartikel tillsammans med sin lärare Montathar Faraon på 5th Artificial Intelligence and Cloud Computing Conference 2022 i Osaka.

Vetenskaplig artikel och internationell konferens i Japan

Med hjälp av sin lärare Montathar Faraon, samt Victor Villavicencio, arbetade de båda studenterna om examensarbetet till en vetenskaplig artikel; Crafting tasteful experiences: Designing artificial intelligence and voice user interfaces for home delivery contexts. Artikeln blev i sin tur accepterad att bli presenterad vid en internationell konferens i Japan; 5th Artificial Intelligence and Cloud Computing Conference, som hölls 17–19 december i Osaka förra året.

Att hålla presentationen var nervöst men väldigt roligt och lärorikt, anser Maja. Som med det mesta är det alltid värst innan man ska presentera, men så fort man kommer i gång med presentationen utbyts nervositeten till fokus.

– Vårt ämne var lätt att relatera till för alla som var på konferensen, eftersom alla varit påverkade av pandemin i sina hemländer, och alla beställer ju hem mat ibland, ler Caroline.

De båda studenternas projekt blev ett samtalsämne på konferensen där de fick många följdfrågor och en bra diskussion efter presentationen. Med på scen hade de sin lärare och medskribent till deras vetenskapliga artikel, Montathar Faraon, biträdande professor i informatik, som har haft en stor del med de båda studenternas koncept att göra.

─ Att komma från ett människa/dator-perspektiv och presentera ett koncept hur tekniken skulle kunna designas, och hur människor kommer att uppleva den, förstod vi var väldigt intressant för de ingenjörer som var på plats. Just mötet mellan designer och ingenjörer är den avgörande länken för att komplex teknik ska kunna användas av människor i stor skala, menar Maja som fick byta visitkort med flera intresserade forskare på konferensen.

Maja Pinter och Caroline Lövqvist fortsätter att utveckla och utvecklas tillsammans genom gemensam digital studio och varumärket Lopi UX.

Fortsätter att utveckla och utvecklas tillsammans

Parallellt med sitt examensarbete utvecklade de båda studenterna ett röstgränssnitt för att beställa hem mat via en matbeställningsplattform. Resultatet är att slags en demonstration av det designkoncept de skrev om i sitt examensarbete. På så sätt fick de både en praktisk och teoretisk förståelse, och kunde använda sina erfarenheter och kunskaper dubbelt upp. Just nu koncentrerar de sig på att bygga upp en grund att stå på för sitt nya liv efter examen.

– Vi tog det logiska nästa steget och byggde en riktig prototyp. Vi kände båda att vi ville fortsätta att utvecklas tillsammans, så därför startade vi en egen digital studio och varumärke, Lopi UX, där vi tar uppdrag inom strategisk webbdesign. Så om någon där ute behöver hjälp med koncept och prototyp till röststyrd assistent så vet ni var vi finns, skrattar Caroline, som samtidigt vill påminna andra studenter om möjligheterna som kan öppnas via examensarbeten.

Studenternas lärare, Montathar Faraon, som har varit med på hela resan ser en ljus framtid för studenter som utvecklar digitala färdigheter för design av artificiell intelligens. I takt med att fler samhällsaktörer får upp ögonen för AI, inte minst med den mediala uppmärksamheten kring ChatGPT, så kommer arbetsmarknaden att efterfråga kompetensen för hur framtida AI-tjänster ska utformas.

– Studenter inom digital design kommer att stå i centrum med sin kunskap och erfarenhet att identifiera samhällsbehov och designa AI-drivna lösningar som levererar goda användarupplevelser. Studenter som tidigt tillgodogjort sig kompetenser om AI kommer att vara de som styr hur vår framtida verklighet kommer att se ut, konstaterar Montathar.

Text: Fabian Rimfors
Grafik: Maja Pinter och Caroline Lövqvist
Foto: Montathar Faraon och privat

Röstanvändargränssnittet fungerar som en intelligent servitör under hela matbeställningsprocessen och beter sig olika beroende på vilken nivå av artificiell intelligens som krävs för varje uppgift.
Det reviderade designkonceptet kan teoretiskt förbättra kundupplevelsen för hemleverans i framtiden samt betonar hur röstteknik kan stödja denna tjänst effektivt med hänsyn till användarnas förväntningar och behov.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Sara Sonesson

Sara Sonesson

Presskontakt Kommunikationschef 044-250 36 62
Jakob Nord

Jakob Nord

Presskontakt Pr- och forskningskommunikatör 044-2503672

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden