Gå direkt till innehåll
Sedan några år tillbaka kan vårdpersonal, tack vare Albert Westergren och hans kollegor, lära sig mer om undernäring genom en datorbaserad utbildning. Ett pedagogiskt grepp som visat sig vara lyckosamt.
Sedan några år tillbaka kan vårdpersonal, tack vare Albert Westergren och hans kollegor, lära sig mer om undernäring genom en datorbaserad utbildning. Ett pedagogiskt grepp som visat sig vara lyckosamt.

Nyhet -

​Viktig kunskap om undernäring lärs ut på under timmen

På mindre än en timme kan vårdpersonal bli bättre på att bedöma och behandla undernäring hos sina patienter – tack vare en datorbaserad utbildning*, framtagen på Högskolan Kristianstad. Projektledare Albert Westergren är fascinerad över resultaten.

Nästan var tredje vårdtagare befinner sig i riskzonen för undernäring – något som kan få allvarliga konsekvenser för patientens välmående och förmåga att tillfriskna. Men hur ska vårdpersonal bära sig åt för att bedöma och behandla detta tillstånd?

Albert Westergren, sjuksköterska och professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad, har tidigare varit engagerad i studiecirklar för vårdpersonal på temat nutrition.

– Men det har visat sig vara svårt för ledning och personal att avsätta den tid som krävts för att gå igenom alla studiecirkelsmoment, säger han.

För några år sedan kläcktes därför idén att komprimera utbildningen. Genom ett samarbete mellan områdena datavetenskap och omvårdnad, där också region och företag varit inblandade, har en interaktiv datorbaserad utbildning tagits fram. Under 50 minuter får deltagarna grundläggande kunskap om nutrition, men också själva lära sig beräkna patientens energibehov och göra bedömningar utifrån fallbeskrivningar.

Nyligen publicerad artikel

Under 2014 fick nästan 300 medarbetare på ett Skånesjukhus ta del av utbildningen, och resultaten presenteras nu i en artikel i tidskriften Journal of Clinical Evaluation in Clinical Practice.

Utvärderingen visade snabba förändringar i sjukhusets dagliga rutiner: fler patienter med risk för undernäring fick energi- och proteinrik mat och större andel fick också kontakt med dietist.

– Att utbildningen hade kortsiktiga effekter var ganska förväntat. Men det var fascinerande att den också gav mer långsiktiga resultat. Vår uppföljning visade nämligen att andelen patienter som fick energirik mat ökat ytterligare efter elva månader.

Utvärderingen visade också att det på många ställen funnits nyckelpersoner, som exempelvis en dietist, som stått för kunskapen kring nutrition.

– Men om denna nyckelperson slutar riskerar kunskapen att försvinna. Därför är det viktigt att hela personalen besitter kompetensen, säger Albert Westergren.

För den enskilde patienten har det stor betydelse att få adekvat bedömning och behandling av undernäring. Att få tillbaka aptiten är en viktig del, samtidigt som tillfrisknandet från andra sjukdomar går snabbare och risken för fallskador, trycksår och infektioner minskar.

Utbildningen har nu släppts fri och finns tillgänglig på nätet, och flera sjukhus och vårdinrättningar har börjat använda den. Albert Westergren hoppas att den får stor spridning.

– Vår utvärdering visar ju, svart på vitt, att kunskap har betydelse.

* Den datorbaserade utbildningen om näring och ätande kallas DUNÄT och finns på www.dunat.se.

Long-term effects of a computer-based nutritional training program for inpatient hospital care

Text och foto: Kerstin Weman Thornell

Ämnen

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden