Gå direkt till innehåll
Foto: AnnSofi Hellström
Foto: AnnSofi Hellström

Pressmeddelande -

Antalet sökande till Högskolan Kristianstad ökar

Antalet sökande till Högskolan Kristianstad ökar. Det visar siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR) inför höstterminen 2024. Även antalet studenter som väljer Högskolan Kristianstad som förstaval ökar. Alltjämt är högskolan en av landets mest sökta.

Sammanlagt har 30 883 personer sökt till högskolans kurser och program inför höstterminen 2024. En ökning med 3 procent. Även de som valt Högskolan Kristianstad som sitt högst prioriterade val ökar med 6 procent jämfört med fjolåret. En tydligare ökning av sökande syns till både programmen vid högskolan (+8%) och de campusförlagda utbildningarna (+9%).

– Det är naturligtvis glädjande att ansökningarna ökar så tydligt till både programmen och de campusförlagda utbildningarna generellt, säger Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad. Den övergripande ökningen är också positiv, även om den inte är lika påtaglig.

Bland de program som sticker ut procentuellt i positiv bemärkelse och där de sökande har valt högskolan som sitt högst prioriterade alternativ märks Biomedicinska analytikerprogrammet, Speciallärarprogrammen, Magisterprogram i datavetenskap ochGastronomiprogrammet.

– Högskolan Kristianstad bedriver en bred kompetensförsörjning inom skola, vård och näringsliv, exempelvis IT. Det vill säga mot en arbetsmarknad där vi vet att det finns en stor efterfrågan. Universitetskanslersämbetets senaste undersökning visar att 9 av 10 av våra studenter har jobb ett år efter examen.

Tio populäraste programmen

Program HT2024 sökande totalt sökande per plats
Beteendevetenskapligt program 3 341 30,4
Digital design 2 290 19,1
Folkhälsovetenskapligt program 1 842 36,8
Ekonomprogrammen (4 inriktningar)* 1 310 7,3
Sjuksköterskeprogrammet* 1 222 10,2
Datasystemutvecklingsprogrammet* 754 10,1
Personal- och arbetslivsprogrammet* 750 10,7
Tandhygienistprogrammet* 475 12,5
Förskollärarutbildning* 369 4,1
Specialpedagogiskt program 366 5,2

* Campusförlagd utbildning

Populära kurser

Även för de fristående kurserna på Högskolan Kristianstad har intresset ökat. De tre populäraste fristående kurserna är Arbetsrätt för chefer, Introduktion till Grafisk design och Kriminologi I. Det finns också ett särskilt stort intresse för flera av höstens nya kurser, så som Prompt Engineering och problemformulering för AI samt Datorer samt programmering C++.

Läs mer på UHR: Nära 406 000 sökte till högskolan.

Ämnen

Regioner


Högskolan Kristianstads forskning och utbildning ska bidra starkt till en positiv och hållbar samhällsutveckling, med regional relevans.

Kontakter

Jakob Nord

Jakob Nord

Presskontakt Pr- och forskningskommunikatör 044-2503672

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden