Gå direkt till innehåll
Visionsskiss från Lasarettsboulevardens förlängning och kanalen. Bild: Sesam arkitekter/Boulevardfastigheter
Visionsskiss från Lasarettsboulevardens förlängning och kanalen. Bild: Sesam arkitekter/Boulevardfastigheter

Pressmeddelande -

Boulevardfastigheter AB blir hyresvärd för högskolans citycampus

Högskolan Kristianstads styrelse har idag fattat ett tilldelningsbeslut inom ramen för hyresvärdsupphandlingen. Anbudet innebär en etablering av det nya citycampuset på tomterna Kristianstad Domus 4 och del av Kristianstad Domus 2, det vill säga tomtytor där en del av Galleria Boulevard i dag är placerad.

-Vi är glada att ha tagit det här steget i processen, säger Björn Brorström, styrelseordförande för Högskolan Kristianstad. Styrelsen har noggrant granskat de inkomna handlingarna på flera olika sätt. Vi är mycket nöjda och imponerade över de underlag som inkommit i anbudet och ser att det finns både ett stort intresse och kompetens, men också en stor lyhördhet för våra behov. Nu inväntar vi upphandlingsprocessens sista steg enligt lagen om offentlig upphandling.

Beslutet att placera det nya citycampuset i centrala Kristianstad grundar sig på flera faktorer, inklusive bedömd hyreskostnad, tillgänglighet, hållbarhet och möjligheten att skapa en levande och inspirerande studie- och arbetsmiljö för studenter och medarbetare. Etableringen av citycampus i en fristående byggnad, på berörda tomter, kan innebära både om- och nybyggnation för att möta högskolans behov.

–Valet av placering för det nya citycampuset är av stor betydelse för Högskolan Kristianstad och dess framtida utveckling, säger högskolans rektor, Håkan Pihl. Anbudet möter den högt ställda kravspecifikation som ingår i upphandlingen. Genom att etablera ett campus på den här platsen i centrala Kristianstad förbättras högskolans förutsättningar att skapa en dynamisk och inkluderande miljö som kommer främja lärande, forskning och samhällsengagemang.

Nu väntar en 10 dagars-period då tilldelningsbeslutet är möjligt att överklaga innan det kan betraktas som slutgiltigt och ett juridiskt bindande avtal med hyresvärden kan tecknas. Därefter påbörjas planeringen för högskolans flytt och utformning av den nya fastigheten tillsammans med hyresvärden. Planerat tillträde av nytt campus är satt till den 1 juni 2029.


För ytterligare information och förfrågningar, vänligen kontakta:


Björn Brorström, Styrelseordförande Högskolan Kristianstad
Telefon: 0733-980099, E-post: bjorn.brorstrom@hkr.se


Håkan Pihl, Rektor, Högskolan Kristianstad
Telefon: 044-2503001, E-post: hakan.pihl@hkr.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Högskolan Kristianstads forskning och utbildning ska bidra starkt till en positiv och hållbar samhällsutveckling, med regional relevans.

Kontakter

Sara Sonesson

Sara Sonesson

Presskontakt Kommunikationschef 044-250 36 62
Jakob Nord

Jakob Nord

Presskontakt Pr- och forskningskommunikatör 044-2503672

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden