Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

En unik distanskurs i ämnet alkohol- och substansmissbruk och beroende startar på HKR

Det finns mycket att förbättra inom den svenska missbruksvården. Det har regeringens Missbruksutredning konstaterat i sin rapport som presenterades i våras. 

Som en koppling till regeringens satsning på att förändra och förbättra den svenska missbruksvården startar nu HKR en distanskurs i ämnet ”Alkohol- och substansmissbruket – brukaren, kunskapen och vården”.

Jane Holmström Björkman, universitetsadjunkt omvårdnad och Anita Bengtsson Tops, docent i vårdvetenskap har skapat en ny kurs som ska öka kunskapen hos personer som arbetar inom missbruksvården. 

Det är två mycket glada väninnor och kollegor som sitter högst upp i ett vindsrum i högskolans hus 18, där sektionen för hälsa och samhälle huserar. Arbetsrummet tillhör Anita Bengtsson Tops, docent i vårdvetenskap. Under det senaste halvåret har hon ofta besökts av Jane Holmström Björkman, universitetsadjunkt omvårdnad, för att planera och fila på det sista i kursplanen för den 15-poängskurs som ska starta på distans efter årsskiftet. 
– Vi väntade in Missbruksutredningen för att få belägg för det vi redan visste, nämligen att det finns kunskapsbrister ute i verksamheterna och att det behövs evidensbaserad vård, behandling och stödinsatser för dem som missbrukar eller är beroende av alkohol, narkotika, dopningspreparat eller läkemedel, säger Anita.
Anita och Jane menar att det saknas specifika kunskaper om innebörden av missbruk/beroende hos dem som arbetar med missbrukare på ett eller annat sätt inom landsting, socialförvaltning, polismyndighet eller den privata vårdsektorn.
– Det kan bland annat gälla kvinnors missbruk/beroende eller vad ett missbruk innebär för människor med psykisk ohälsa. Äntligen får vi en helt unik kurs här på högskolan som tar upp vissa av de frågorna, säger Jane som är kursansvarig.
Kursen ges i nära samarbete med olika verksamheter ute i verkligheten.
– Det har hittills fattats en brygga mellan forskning och verksamhet – något denna kurs ska råda bot på, säger initiativtagarna. 
Den fristående kursen vänder sig till legitimerade sjuksköterskor, socionomer eller andra som arbetar med alkohol- och substansrelaterade missbruksfrågor. Syftet är att både de medicinska och sociala perspektiven ska integreras och att förståelsen och kunskapen om missbrukarens livssituation ska bli djupare. 
– Kursen är upplagd så att deltagarna tar med sig olika frågeställningar från sina respektive verksamheter. Har man ingen anställning får man leta upp en verksamhet som är i behov av kunskap om missbruksfrågor och där söka verksamhetsnära frågor, säger Anita.
Verksamheten bjuds in i kursens seminarieserie som kommer att hållas av ledande svenska forskare inom området och brukare. Seminarieserien sker på högskolan och personer verksamhet är välkomna att anmäla sig.  
– Studentens examinations uppgift kommer att presenteras ute på plats i de olika verksamheter som studenten befinner sig i, säger Anita som är examinator och kvalitetsansvarig. 
– På så sätt kan ny kunskap spridas på ett ganska enkelt sätt, menar hon.
De båda eldsjälarna ser fram emot slutet av januari nästa år då deras visioner och ambitioner sjösätts i verkligheten.

Text och foto: Leila Rudelius

Ämnen

Regioner


Högskolan Kristianstads forskning och utbildning ska bidra starkt till en positiv och hållbar samhällsutveckling, med regional relevans.

Kontakter

Sara Sonesson

Sara Sonesson

Presskontakt Kommunikationschef 044-250 36 62 www.hkr.se/personal/sara.sonesson

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden