Gå direkt till innehåll
Hård konkurrens om utbildningsplatserna

Pressmeddelande -

Hård konkurrens om utbildningsplatserna

Inför höstterminens studier vid Högskolan Kristianstad har antalet reserver fördubblats och fler har antagits till både program och kurser – detta trots att utbudet minskar. Allt fler sökanden har också högskolebehörighet.

Samtidigt som Högskolan Kristianstads utbildningsutbud har minskat de senaste åren har fler personer blivit antagna till höstens studier. I år har utbudet minskat med 14 procent sedan 2012 och totalt är det sju procent fler som erbjuds en plats vid lärosätet jämfört med förra året.

– Orsaken till att utbudet och antalet utbildningsplatser har minskat är att vi har ”slagit i taket”. Det vill säga att högskolan, liksom övriga lärosäten i landet, har dragit ner på sina studieplatser inom flera program och kurser eftersom vi inte kan utbilda fler än vi får betalt för av staten. Men samtidigt vill statsmakterna att till exempel fler tekniker och sjuksköterskor ska utbildas, vilket innebär att det sker överintag till vissa utbildningar, säger Ann-Sofi Rehnstam-Holm, prorektor vid Högskolan Kristianstad.

Högskolan Kristianstad är det lärosäte i landet som i våras hade den procentuellt sett största ökningen av antalet sökanden.

– Det är verkligen roligt att vi är så populära och att vi nu kan ta emot över 9 400 nya studenter i höst, säger Ann-Sofi, som samtidigt hade önskat att Högskolan Kristianstad kunde utbilda ännu fler studenter än vad lärosätet nu gör och får betalt för. Kanske är det så att en del av ökningen kan förklaras med att Högskolan Kristianstad fått så bra utvärderingar från Universitetskanslerämbetets kvalitetsgranskning av utbildningar.

Det som verkligen sticker ut i antagningsstatistiken är antalet reserver som har fördubblats i år. Förra året fick runt 12 000 personer en reservplats jämfört med cirka 24 000 i år.  Förskollärarutbildningen, sjuksköterskeprogrammet och Digital design (nätbaserad) är de program som har flest antal antagna och flest reserver. Idag, fredagen den 12 juli, får alla de som sökt till Sveriges lärosäten besked om de blivit antagna eller inte till den utbildning de sökt. De får då tacka ja eller nej till sin plats. Det sista och slutliga antagningsbeskedet kommer den 6 augusti.


För mer information kontakta: Ann-Sofi Rehnstam-Holm, prorektor vid Högskolan Kristianstad, mobil 076 - 761 77 32 eller maila ann-sofi.rehnstam-holm@hkr.se.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Kontakter

Sara Sonesson

Sara Sonesson

Presskontakt Kommunikationschef 044-250 36 62
Jakob Nord

Jakob Nord

Presskontakt Pr- och forskningskommunikatör 044-2503672

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden