Gå direkt till innehåll
Pia Nevala Westman, projektledare på Nordens välfärdscenter, vill få deltagarna vid årets konferens att lyfta blicken: – Det finns mycket kunskap och arbete kring folkhälsa på nordisk nivå, säger hon. FOTO: Jenni von Frenckell
Pia Nevala Westman, projektledare på Nordens välfärdscenter, vill få deltagarna vid årets konferens att lyfta blicken: – Det finns mycket kunskap och arbete kring folkhälsa på nordisk nivå, säger hon. FOTO: Jenni von Frenckell

Pressmeddelande -

Hälsosamt åldrande i fokus på nationell konferens i Kristianstad

Den 14 september slår dörrarna upp till en nationell tvådagarskonferens på temat hälsosamt åldrande. Deltagarna kan bland annat lyssna på Pia Nevala Westman som ger ett nordiskt perspektiv på folkhälsa.

Under två dagar bjuds det på ett fullmatat program på Kulturkvarteret Kristianstad. En mängd punkter täcks in, såsom fysisk aktivitet bland seniorer, existentiell ensamhet, hälsoekonomi och riktade hälsosamtal.

Albert Westergren är professor i omvårdnad på Högskolan Kristianstad, som är en av arrangörerna bakom konferensen. Han berättar hur deltagarna kommer få möjlighet att diskutera hälsosamt åldrande ur såväl kommunal som regional och nationell synvinkel.

Nordiskt perspektiv

Konferensen får också långväga besök av Pia Nevala Westman, som berättar om hälsosamt åldrande ur ett nordiskt perspektiv. Till vardags arbetar hon som projektledare i folkhälsa på Nordens välfärdscenter i Helsingfors, en plattform för nordisk kunskapsdelning och samverkan kring frågor som rör hälso- och socialpolitik. Bakom uppdraget står Nordiska ministerrådet, som är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Social hållbarhet är en bärande del i Ministerrådets handlingsplan Vision 2030 som syftar till att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region.

– Det är uppmuntrande att se hur mycket samlad kunskap om folkhälsofrågor det finns på nordisk nivå, och hur mycket utbyte man kan få av varandra på området, säger Pia Nevala Westman.

På konferensen i Kristianstad kommer hon att berätta mer om det nordiska samarbetet, men också om ett aktuellt kunskapsunderlag om de nordiska ländernas strukturella arbete med att främja ett hälsosamt åldrande genom mat och fysisk aktivitet.

Ett annat projekt, som hakar i det första, handlar om de nordiska ländernas insatser för att förebygga demens.

– Det är jättespännande och angeläget eftersom demens kommer att medföra stora utmaningar för alla nordiska länder framöver.

Enligt prognoserna kommer andelen människor i Norden som drabbas av demens att fördubblas fram till 2050.

– Vi kan inte bara vara reaktiva och lägga hela ansvaret på sjukvården. Om man satsar på förebyggande insatser för förbättrade levnadsvanor och miljö, så är mycket vunnet.

Konferens 2023 - med fokus på hälsosamt åldrande

I år är drygt 160 deltagare anmälda till konferensen och bakom arrangemanget står Kristianstad kommun, Nätverket för Hälsofrämjande Hälso- och Sjukvård, temagruppen Hälsosamt Åldrande samt Högskolan Kristianstads forskningsplattform Hälsa i samverkan. Den sistnämnda firar dessutom 20-årsjubileum, vilket ger extra glans åt årets konferens.

Kontakt

Albert Westergren
Professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad
albert.westergren@hkr.se
044-250 38 41

Konferens om hälsosamt åldrande - mer information och program

Ämnen

Regioner


Högskolan Kristianstads forskning och utbildning ska bidra starkt till en positiv och hållbar samhällsutveckling, med regional relevans.

Kontakter

Sara Sonesson

Sara Sonesson

Presskontakt Kommunikationschef 044-250 36 62
Jakob Nord

Jakob Nord

Presskontakt Pr- och forskningskommunikatör 044-2503672

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden