Gå direkt till innehåll
På Högskolan Kristianstad står grindarna öppna för studenter med många olika bakgrunder.
På Högskolan Kristianstad står grindarna öppna för studenter med många olika bakgrunder.

Pressmeddelande -

Här går utbildning INTE i arv - bäst på breddad rekrytering

I ett färskt pressmeddelande konstaterar Universitets- och högskolerådet (UHR) att alltför många väljer bort högskoleutbildning, särskilt de som kommer från studieovana hem. Högskolan Kristianstad går emot strömmen – 76 procent av studenterna kommer från hem där föräldrarna saknar akademisk utbildning.

Enligt UHR:s rapport Utbildning går i arv svarar sju av tio att det är viktigt att utbildningen ger behörighet till ett särskilt yrke. Högskolan Kristianstad skiljer sig från många lärosäten genom att vara ett lärosäte med fokus på yrkesutbildningar men faktum kvarstår att Högskolan Kristianstad tillsammans med Högskolan Väst är bäst i landet på breddad rekrytering.

– Våra studenter speglar samhället runtomkring oss och vi rekryterar brett. Bara en fjärdedel av våra studenter kommer från akademikerhem. Vi attraherar studenter med många olika bakgrunder, och vi är väldigt stolta över denna mångfald, säger Håkan Pihl, rektor på Högskolan Kristianstad.

För att bibehålla en studentskara som speglar mångfalden i samhället krävs insatser i både den direkta studentrekryteringen, men även i utbildningens innehåll. Högskolan Kristianstad satsar hårt på närhet till lärare och verksamhetsförlagd utbildning, där studenter får testa sina kunskaper i arbetslivet.

– Det handlar inte bara om att rekrytera studenter, utan även om att behålla dem och minska avhopp. Det gör vi genom projekt så som first year experience, men även särskilda insatser i de olika programområdena. Det som kännetecknar våra studenter är inte var de kommer från, utan vart de vill, säger Håkan Pihl.

UHR pressmeddelande: Tidig vägledning ger fler högskolestuderande

UHR-rapport Utbildning går i arv

HKR Riket
Andel icke-traditionella studenter (%)1 64 47
Andel med högutbildade föräldrar (%)2 24 39
Andel med utländsk bakgrund (%)3 22 20

1 För att räknas som icke-traditionell student ska den studerande uppfylla minst ett av följande tre kriterier: att ha börjat studierna vid 25 års ålder eller senare, studera på deltid, ha gjort ett sammanhängande uppehåll i studierna vid universitet och högskolor som omfattar minst tre terminer. Uppgiften avser andelen icke-traditionella studenter av alla som var registrerade som studerande höstterminen under det valda kalenderåret, procent.

2 Andel högskolenybörjare det senaste läsåret som kommer från en hemmiljö där minst en av föräldrarna har utbildning på högskolenivå ("minst treårig eftergymnasial utbildning" som hushålls- SUN, enligt FoB90).

Andel studenter av högskolenybörjarna (i ålder < 65 år) det senaste läsåret som själva är födda utomlands eller har två föräldrar födda utomlands, exklusive adoptivbarn. 

Källa: UKÄ:s Statistikdatabas

Kontakt: Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad, 044-250 30 01, hakan.pihl@hkr.se

Ämnen

Kategorier


Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Kontakter

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden