Gå direkt till innehåll
Hög kvalitet för distriktssköterskeutbildning

Pressmeddelande -

Hög kvalitet för distriktssköterskeutbildning

Många av landets distriktssköterskeutbildningar ifrågasätts men Högskolan Kristianstads Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska och magisterexamen i omvårdnad har genom Universitetskanslersämbetet fått kvitto på att de håller hög kvalitet.

I denna utvärderingsomgång då Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har granskat landets olika Specialistsjuksköterskeexamen och generella examina på avancerad nivå i vårdvetenskap och omvårdnad har Högskolan Kristianstad klarat sig väldigt bra. Av de 134 utbildningar som bedömts har 79 ifrågasatts och fått bristande kvalitet. Högskolan Kristianstad är en av de få som håller hög kvalitet på sin yrkesexamen till distriktssköterska.

– Det är verkligen jätteskönt att få ett så bra omdöme, det känns som att vi förtjänar det, säger Pernilla Ny, som från januari i år är ansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningarna vid Högskolan Kristianstad.

Pernilla Ny nämner sin företrädare Eva Clausson och andra kollegor och ger dem en eloge till en så väl genomförd utvärdering. Alla examensmål på både Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska och magisterexamen i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad har hög måluppfyllelse.

– Att hålla en hög kvalitet och balans mellan både de akademiska och de kliniska delarna i utbildningen är en konst – och det har vi lyckats med, säger Pernilla.

Av de utvärderade distriktsköterskeutbildningarna har bedömargrupperna som består av ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare gett två utbildningar omdömet mycket hög kvalitet, sex hög kvalitet och 13 har fått bristande kvalitet. Bedömningarna bygger på studenternas examensarbeten, lärosätenas självvärdering, enkäter till tidigare studenter, studenternas erfarenheter av hur väl utbildningarna når målen och platsbesök.

– Genom självvärderingen fick vi möjlighet att verkligen syna utbildningen och dess upplägg i sömmen. Trots att vi har fått ett bra betyg för våra utbildningar så finns det alltid något att jobba med och förbättra, säger Pernilla Ny.

Det är idag uppåt 25 studenter som på heltid läser Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan Kristianstad. Eftersom det råder en stor brist på specialistsjuksköterskor, med alla dess inriktningar, är de färdigutbildade väldigt eftertraktade på arbetsmarknaden. Söktrycket till Högskolan Kristianstads distriktsköterskeutbildning har också varit högt de senaste åren och det är en hög genomströmning, det vill säga att de flesta studenter tar ut sin yrkesexamen.

För mer information kontakta: Stefan Hellmer, sektionschef HS, 070-259 71 82 eller Pernilla Ny, ansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningarna, 072-733 26 59.

Läs om hela utvärderingen på UKÄ:s webbsida

Läs mer om: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan Kristianstad.Ämnen

Kategorier

Regioner


Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Kontakter

Sara Sonesson

Sara Sonesson

Presskontakt Kommunikationschef 044-250 36 62 www.hkr.se/personal/sara.sonesson

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden