Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Högskolan representerar Svenska Eustory

Den 21 maj invigs historieprojektet "Svenska Eustory" vid Högskolan Kristianstad. Sverige blir därmed representerat bland en lång rad europeiska länder, som anslutit sig till det internationella nätverket Eustory.

- Eustory är ett internationellt nätverk. Det består av icke statliga organisationer i många europeiska länder, som genomför lokalhistoriska tävlingar för ungdomar, berättar Zenita Johansson, kanslisekreterare på Svenska Eustory.

Nätverket bildades år 2001 på initiativ av den tyska Körbersstiftelsen.

- Eustory vill främja ett europeiskt perspektiv på lokal, regional och nationell historia, i syfte att motverka känslor av utanförskap och underlätta förståelse länder och folk emellan. För att motverka missbruk av historia för ideologiska syften vill Eustory framhålla vikten av att olika syn på historien diskuteras, som en grund för att ytterligare främja interkulturell förståelse, förklarar Zenita.
Tävling som en del av historieundervisning

Eustory genomför nationella historietävlingarna, som syftar till att uppmuntra ungdomar att söka efter historiens spår i sin närmiljö. Vinnarna i de nationella tävlingarna inbjuds att delta i Eustorys internationella ungdomsseminarier, något som ytterligare främjar en dialog kring den gemensamma historien och framtiden.

- Svenska Eustorys första historietävling hålls läsåret 2008/2009 och ämnet för detta år är "Någonstans i Sverige - Beredskapstiden i ett lokalhistoriskt perspektiv".

Historietävlingarna är riktade till elever och lärare, som under det aktuella läsåret har historia B på schemat. Tävlingsbidraget kan då utgöra en del av historieundervisningen och utformas som ett projektarbete.

- Vinnarna av historietävlingen välkomnas nästa vår till Högskolan Kristianstad för att ta emot pris.

Datum: Onsdagen den 21 maj
Tid: kl.13.30
Plats: Högskolan Kristianstad, hus 15, sal 320/321

Kontaktperson: Zenita Johansson, kanslisekreterare på Svenska Eustory
Tfn: 044-20 33 62
För mer information: svenskaeustory@hkr.se

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Sara Sonesson

Sara Sonesson

Presskontakt Kommunikationschef 044-250 36 62
Jakob Nord

Jakob Nord

Presskontakt Pr- och forskningskommunikatör 044-2503672

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden