Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lärosäten Syd tar ytterligare ett kliv framåt – Nytt kontor i Bryssel

Lärosätena i södra Sverige fördjupar och stärker sitt samarbete. Nu inrättas ett gemensamt kontor i Bryssel för att skapa nätverk och större genomslag bland EU:s institutioner. Det handlar också om att nå större framgångar med mer forskningsmedel från EU.

Lärosäten Syd, det vill säga Blekinge Tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet samarbetar sedan länge för att möta samhällsutmaningar som medför nya krav på högre utbildning och forskning.

Lärosätena ser särskilda möjligheter i samarbetet genom sina kompletterande profiler som kan bidra till att hantera behov av både specialisering och bredd i verksamheten. Lärosäten Syd samarbetar exempelvis inom forsknings- och innovationsprojekt, kvalitetssäkring av utbildning, studentkårer och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Lärosäten Syd kan genom samarbete kring mobilitet möjliggöra för allt fler studenter att kombinera sina egna utbildningar genom att växla mellan lärosätena.

Här följer några konkreta exempel:

-2013 startades ett projekt för att bygga upp en plattform för samverkansinlärning, en metod för att stärka elevers kunskapsutveckling och intresse för vidare studier. Studenter vid lärosätena verkar som handledare för gymnasie- eller högstadieelever. Samarbetet har utvecklats till att inbegripa de flesta av lärosätena inom Lärosäten Syd och 30 gymnasieskolor och fem grundskolor i Skåne, Halland och Blekinge.

-Mellan lärarutbildningarna på de ingående lärosätena finns ett väl utvecklat samarbete både kring studentutbyte och kompetensförsörjningsfrågor.

-Det finns ett väletablerat samarbete rörande sjuksköterskeutbildningar. Här sker kunskapsutbyte och dialog om kompetensförsörjning, dimensionering och inte minst gemensamt arbete rörande verksamhetsförlagd utbildning.

-En fråga av särskilt intresse på senare år är hur man på bästa sätt kan ta om hand nyanlända akademiker och få dem in i utbildning och/eller arbete. Här samarbetar Lärosäten Syd med Region Skåne och Arbetsförmedlingen.

Nu tar alltså Lärosäten Syd ytterligare steg framåt, dels med en fördjupad och förnyad överenskommelse för samarbetet. Överenskommelsen beskriver bland annat att ett närmare samarbete ska ge ökade synergieffekter genom såväl ökad planering som erfarenhetsutbyte. Nu har de sex lärosätena enats om att inrätta ett gemensamt kontor i Bryssel, med syfte att påverka policyprocesser, synliggöra forskning och forskare samt öka samarbetet med olika aktörer.

Tillsammans har lärosätena i Lärosäten Syd ca 55 500 heltidsstudenter, ca 10 600 antal anställda och ca 14 miljarder kronor tillsammans i intäkter (2016 års siffror). Detta motsvarar ca 20% av hela högskole/universitetssektorn inom dessa tre områden. Här finns studenter och medarbetare från hela världen. Forskningen har både spets och bredd och inkluderar stora forsknings­anläggningar, universitetssjukhus samt flera innovations- och samarbetskluster där nya och etablerade företag utvecklas.

Lärosäten Syd håller styrelsemöte på Malmö universitet 28 februari. Närvarande är de sex rektorerna från de olika lärosätena.

Pressen är välkommen.
Tid: 28 februari 13:00
Plats: Neréus, plan 3 Representationsrummet på Malmö universitet,
Neptuniplan 7, Malmö.

Kontaktperson:
Ordförande för Lärosäten Syd
Håkan Schroeder, dekan vid Sveriges lantbruksuniversitet
Tel: 0703176953

Ämnen

Regioner


Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61

Högskolan Kristianstad - för dig som vill ha jobb!

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola samlad på ett campus. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter representerar. Våra ledord är närhet, öppenhet, jämställdhet och respekt.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad