Gå direkt till innehåll
Bild: Johnér Bildbyrå
Bild: Johnér Bildbyrå

Pressmeddelande -

Ny utbildning på Högskolan Kristianstad stärker civil beredskap och krisledning i regionen

Högskolan Kristianstad har tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Kristianstads kommun tagit fram en helt ny ledarskapsutbildning för chefer i kommun och region inom såväl förvaltning som i kommunala aktiebolag. Syftet är att stärka chefer och organisationer i att leda och hantera civil beredskap samt att förebygga kriser mer effektivt.

Anders Johansson, kommundirektör i Kristianstads kommun, konstaterar att kraven på kommunerna som en del i totalförsvaret har förändrats och utvidgats mycket de senaste åren. 

–  Vi behöver verkligen stärka vår kompetens, och därför är vi väldigt nöjda med att den goda dialogen med högskolan och länsstyrelsen har lett fram en utbildning av det slag vi har efterfrågat, säger Anders Johansson.

Bakgrunden till den nya utbildningen är en ökad hotbild mot Sverige och en förändrad omvärld som ökar behovet på att kunna hantera och förebygga komplexa situationer. Den nya utbildningen, Civil beredskap och krisledning, kommer vara starten på ett utbildningscentrum för chefer inom samhällskritisk verksamhet. Främst i kommun och region men även för ledare i privat sektor inom samhällskritisk verksamhet. Syftet är att ge cheferna förståelse för vad det innebär att leda i kris och krig men också att bli bättre på att hantera ledarskapet i den dagliga verksamheten.

– Genom att erbjuda en högkvalitativ utbildning strävar vi efter att både bidra till kunskapsspridning och i längden bygga ett framstående center of excellence inom civil beredskap och krisledning, säger Håkan Pihl, rektor på Högskolan Kristianstad.

Programmet har ledarskap som genomgående röd tråd men har också krisledning, säkerhet, totalförsvar och civil beredskap som tema. Det första utbildningsprogrammet av Civil beredskap och krisledning genomförs under våren och vänder sig till de som är i frontlinjen och möter och hanterar de problem som uppstår och ska lösas ute i verksamheten.

Läs mer på www.hkr.se/civil-beredskap eller kontakta:

Per Siljeklint
Universitetsadjunkt i företagsekonomi, Högskolan Kristianstad
Programansvarig Civil beredskap och krisledning

per.siljeklint@hkr.se
044–2503133

Ämnen

Regioner


Högskolan Kristianstads forskning och utbildning ska bidra starkt till en positiv och hållbar samhällsutveckling, med regional relevans.

Kontakter

Sara Sonesson

Sara Sonesson

Presskontakt Kommunikationschef 044-250 36 62

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden