Gå direkt till innehåll
Under Wanderlost i Kristianstad.
Under Wanderlost i Kristianstad.

Pressmeddelande -

Nya format för demokratisk stadsplanering och konst i offentliga rummet

De senaste två åren har invånare i Kristianstad och Köpenhamn kunnat vara med att forma sina städer, både genom att gå vilse och att besöka icke-platser. Genom en ny metod och socialt deltagande i stadsutvecklingen har europeiskt forsknings- och innovationsprojektet Wanderlost förmedlat upplevelsebaserad konst som testats i öppen dialog med medborgarna.

Utställningen Wanderlost har utforskat hur berättelser om framtiden, staden och demokrati skapar engagemang i sociala och kulturella projekt. För att kunna genomföra detta behövdes nya format för hur upplevelsebaserad konst förmedlas i stadsrummet och hur den testas i en öppen dialog med stadens invånare, vilket skedde i både Kristianstad och Köpenhamn. Metoden som utvecklades för ändamålet heter Fieldasy (field study and fantasy) och förenar olika kreativa arbetssätt för att förstå och omdefiniera vår omvärld i situationer där information saknas. Denna brist på information används sedan som en resurs, exempelvis för att stödja fantasi och föreställningsförmåga när invånare gemensamt utforskar vardagliga problem och situationer.

– Begreppet ”att gå vilse” som vi använde som metafor i Wanderlost är för de flesta av oss ett oönskat tillstånd, något negativt. Vi vände på detta och fick deltagarna att förstå och uppleva att ”att gå vilse” blev en ögonöppnare, något positivt. Det blev ett sätt för de som deltog att återupptäcka det bekanta, lära känna nya människor i sin omgivning, samt se staden ur andras ögon, säger Michael Johansson, konstnärlig lektor i digitala medier vid Högskolan Kristianstad som arbetade med Wanderlost.

Utställningen och aktiviteterna kring den skapade många samtal och reflektioner kring vad digitaliseringen gör med oss människor och de miljöer vi lever i.

– I de positiva samtalen mötte vi mycket engagemang men i de negativa verkar det finnas för få forum och plattformar för att diskutera detta människor emellan och öppet undersöka och diskutera möjligheterna och riskerna. Här har vi forskare och konstnärer en stor uppgift framöver att både förmedla kunskaper och upplevelser för att bättre kunna möta en alltmer komplex framtid, säger Michael Johansson.

Wanderlost var ett delprojekt inom ramen för ett större EU-projekt, The People's Smart Sculpture – PS2, med huvudsyfte att fostra nya innovativa tillvägagångssätt för medborgare att delta i stadsutvecklingen. PS2 har omfattat sammanlagt 11 delprojekt i 12 europeiska städer i 8 länder och använt social konst och aktivism tillsammans med digitala verktyg och metoder. Sammanlagt har 1 077 deltagare skapat 903 aktiviteter, 70 utställningar och 63 framträdanden. 3 168 läroupplevelser för 7 734 individer och 535 föreningar och organisationer, med en total publik på över två miljoner världen över.

Kontakt

Michael Johansson, konstnärlig lektor i digitala medier vid Högskolan Kristianstad
072-207 81 73, 044-20 31 95, michael.johansson@hkr.se

Thore Soneson, universitetsadjunkt i informatik vid Högskolan Kristianstad
0703-28 14 81, 044-250 31 56, thore.soneson@hkr.se

Ämnen

Kategorier


Högskolan Kristianstads mål är vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet. Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet i Universitetskanslersämbetets utvärderingar.

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden