Gå direkt till innehåll
Nytt program väntas fylla tomrum på arbetsmarknaden

Pressmeddelande -

Nytt program väntas fylla tomrum på arbetsmarknaden

Den 15 mars öppnar ett nytt program för antagning på Högskolan Kristianstad: Beteendevetenskapligt program. En tvärvetenskaplig utbildning som ska berika arbetsmarknaden med kompetens inom områden där det råder brist i dag, exempelvis inom yrken som rör migration och social utsatthet.

Beteendevetenskap sätter människan i fokus genom att utveckla kunskaper om individ, grupp, organisation och samhälle. Det nya programmet har sin bas i ämnena psykologi, sociologi och kriminologi, varav det sistnämnda är ett efterlyst inslag som traditionellt inte ingår i beteendevetenskapliga program.

I 1,5 år är det grundkurser i de tre basämnena. Därefter öppnar sig valmöjligheten att fördjupa sig till kandidatnivå inom ett av dem. Bland de obligatoriska kurserna kan nämnas juridik, bemötande och kommunikation, men utöver dessa kan studenterna själva välja kurser om sammanlagt 15 högskolepoäng efter eget specifikt intresse.

– Denna öppenhet ger möjlighet att kunna utvecklas åt olika håll. Du kan bli analytiker, organisatör, utredare, utveckla olika typer av verksamheter, jobba inom kriminalvården, Försäkringskassan, säger Sari Pekkola, programområdesansvarig för sociologi på Högskolan Kristianstad.

– Inom yrken som rör social utsatthet och migration finns exempelvis ett mycket stort behov av denna kompetens just nu, säger Pia Rosander, programområdesansvarig för psykologi på Högskolan Kristianstad.

Studier på distans och utlandspraktik

Det nya Beteendevetenskapliga programmet blir heltid på distans. En spännande del av utbildningen, där också många jobbkontakter kommer att knytas, är den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n som denna praktikform brukar kallas på högskolan.

– Kristianstad kommun är jätteintresserad av att ta emot VFU-studenter, och där har de redan etablerade samarbeten med Försäkringskassan och flera andra aktörer, säger Pia. Men studenterna kan så klart också själva välja var de ska samla in sin data eller vad de vill göra på sin VFU. Den går även att göra utomlands.

– Vi förväntar oss ett högt söktryck. Det är stor efterfrågan och mycket intresse kring det nya programmet, säger Sari Pekkola.

Beteendevetenskapligt program

Kontakt: Sari Pekkola, programområdesansvarig för sociologi och universitetslektor i sociologi vid Högskolan Kristianstad, 044-20 32 37, sari.pekkola@hkr.se. Pia Rosander, programområdesansvarig för psykologi och universitetslektor i psykologi vid Högskolan Kristianstad, 044-20 32 77, pia.rosander@hkr.se.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61

Högskolan Kristianstad - för dig som vill ha jobb!

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola samlad på ett campus. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter representerar. Våra ledord är närhet, öppenhet, jämställdhet och respekt.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad