Gå direkt till innehåll
Pandemieffekten avtar – färre sökande men intresset stort

Pressmeddelande -

Pandemieffekten avtar – färre sökande men intresset stort

Alla svenska lärosäten minskar i antal sökande till högre studier jämfört med förra året. Pandemin avtar och arbetsmarknaden ser bättre ut än på länge. Även om Högskolan Kristianstad minskar totalt sett är intresset fortfarande stort för program där efterfrågan är hög i samhället; utbildningar som leder till jobb inom skola, vård och IT.

Sammanlagt har hittills 30 240* personer sökt höstens program och kurser vid Högskolan Kristianstad. Det är en minskning med 18 procent jämfört med för ett år sedan. Nationellt räknar Universitets- och högskolerådet (UHR) in 376 665 antal sökande, vilket är en minskning med 10 procent.

– Det var väntat att vi skulle minska i antal sökande. Framför allt som en följd av att pandemin klingar av och att arbetsmarknaden ser bättre ut än på flera år. Även om vi minskar märker vi att många fortfarande är intresserade av att studera. Behovet är alltjämt stort på samhällsviktiga yrken inom IT, skola och hälsa/sjukvård, vilket återspeglas även i årets ansökningssiffror, säger Anneli Orrung Wallin, prorektor vid Högskolan Kristianstad.

Till hösten 2022 erbjuder Högskolan Kristianstad 15 färre utbildningar än till hösten förra året, vilket också förklarar att det är färre antal sökande.

Yrken som många vill utbilda sig till är exempelvis sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, förskollärare, lärare, beteendevetare, landskapsvetare, folkhälsovetare, högskoleingenjör, systemutvecklare, digital designer, med mera. Nytt för hösten 2022 är en ämneslärarutbildning på distans i ämnena matematik, fysik och kemi för årskurs 7–9.

– Det känns bra att vi kan fortsätta bidra starkt till framtida kompetensförsörjning i samhället som möter efterfrågan på arbetsmarknaden, säger Anneli Orrung Wallin.

Fem av de 20 populäraste kurserna i landet

De fem populäraste fristående kurserna är introduktion till Grafisk design (1 818 sökande/65 platser), Kriminologi I (1 668/110), Arbetsrätt för chefer (1 594/70), Psykologi I (1 582/180), samt Organisering och personalledning (1 467/90). Samtliga fem kurser tillhör de 20 mest sökta fristående kurserna i Sverige.

Flera utbildningar kommer att fortsätta ta emot anmälningar och hålla öppet för sen anmälan.

Tio populäraste programmen

Program HT2022** sökande totalt sökande per plats
Beteendevetenskapligt program 3 419 31,1
Digital design 2 197 22
Folkhälsovetenskapligt program 1 832 36,6
Sjuksköterskeprogrammet
1 347 11,2
Ekonomprogrammen (4 inriktningar)
1 057 5,9
Tandhygienistprogrammet
633 16,7
Personal- och arbetslivsprogrammet
588 9,8
Förskollärarutbildning
573 4,8
353 17,7
Grundlärarutbildning (F–3)
345 8,6

* UHR:s preliminära statistik är från tisdag kl 24.00. Anmälan är fortfarande öppen till flera av Högskolan Kristianstads utbildningar och därför kan siffrorna variera marginellt.

** Även Specialistsjuksköterskeprogrammet och arbetsplatsintegrerade lärarutbildningar går HT2022, men hade tidig anmälningsperiod, varpå de inte är med i UHR:s höstsiffror.

UHR: Nära 377 000 vill läsa på högskolan i höst

HKR: Sen anmälan

Kontakt

Anneli Orrung Wallin
Prorektor Högskolan Kristianstad
044-250 39 21
070-223 81 91
anneli.orrung_wallin@hkr.se

Ämnen

Regioner


Högskolan Kristianstads mål är att vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61

Högskolan Kristianstad - för dig som vill ha jobb!

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola samlad på ett campus. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter representerar. Våra ledord är närhet, öppenhet, jämställdhet och respekt.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad