Gå direkt till innehåll
AI-genererad bild på hur det kommer att se ut på högskolan framöver. Julius Soutine, Högskolan Kristianstad
AI-genererad bild på hur det kommer att se ut på högskolan framöver. Julius Soutine, Högskolan Kristianstad

Pressmeddelande -

Pulsen höjs på högskolan – elfrågan löst för citycampus

Den senaste tiden har kraftförsörjningen i Kristianstad diskuterats. I samband med flytten till citycampus planerar Högskolan Kristianstad därför att installera elgenererande cyklar vid varje kontorsplats. Men redan nu kommer delar av personalen att kunna bidra med grön el under arbetstid.

I och med den kommande flytten till city kommer Högskolan Kristianstad att utrusta samtliga kontorsplatser med cyklar som genererar el när de används. Redan under våren kommer medarbetare inom övergripande administration att ingå i ett pilotprojekt som innebär att de får cyklar installerade vid sina arbetsplatser. Denna el kommer sedan att användas för olika ändamål, inklusive belysning och laddning av elektroniska enheter, vilket minskar behovet av extern elförsörjning.

– Vårt nya campus ska bli 100 procent grönt även när det gäller energiförsörjning, säger Håkan Pihl, rektor på Högskolan Kristianstad. Som samhällsinstitution måste vi ta vårt ansvar i den här frågan. Med nuvarande elbrist är det viktigt att vi inte väntar, utan påbörjar förändringen nu. Forskning visar också att fysisk aktivitet är bra för både koncentration och inlärning. Det blir en win-win! Utöver att bidra med grön el kommer cyklandet att vara hälsofrämjande.

Tre timmar om dagen

Högskolan har undersökt möjligheten att installera solceller på den nya högskolans tak för att nå målet om hundraprocentig grön el. Ett initiativ som bara delvis skulle täcka högskolans energiförbrukning. Man har därför gjort beräkningar på hur mycket varje medarbetare måste cykla för att tillgodose behoven.

– Lågt räknat räcker det om alla cyklar tre timmar dagligen, säger Magnus Ahlrot, högskolans projektledare för citycampus. En rätt liten insats för var och en, kan jag tycka. Faktum är att vi är så nöjda över den här idén att vi kommer utreda möjligheten att på sikt erbjuda samma system för våra medarbetare i deras hem.

Ersätter friskvårdsbidraget

Planen är att de el-genererande cyklarna också ska ersätta friskvårdsbidraget för de anställda. Förhandlingar med fackförbunden kommer inom kort att påbörjas innan beslutet kan klubbas av högskolans styrelse. Håkan Pihl är övertygad om att parterna kommer att komma överens.

– Cyklarna kostar 25 000 kr styck så varje medarbetares friskvårdsbidrag finansierar satsningen redan efter tio år. Initiativet med cyklarna innebär i praktiken fri friskvård under arbetstid. Det kommer spara våra medarbetare väldigt mycket tid som de annars hade behövt lägga på gymmet eller i motionsspåret. Helt enkelt göra Högskolan Kristianstad till en än mer attraktiv arbetsplats, avslutar Håkan Pihl.

Ämnen

Regioner


Högskolan Kristianstads forskning och utbildning ska bidra starkt till en positiv och hållbar samhällsutveckling, med regional relevans.

Kontakter

Jakob Nord

Jakob Nord

Presskontakt Pr- och forskningskommunikatör 044-2503672

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden