Gå direkt till innehåll
Rekordmånga vill plugga i Kristianstad

Pressmeddelande -

Rekordmånga vill plugga i Kristianstad

Ansökningarna till högskolans programutbildningar har nästan fördubblats i år. Totalt är det 19480 personer som vill plugga vid Högskolan Kristianstad till våren, vilket är en ökning med 46 procent jämfört med förra året. 

– Dessa fantastiska siffror är ett kvitto på att våra studenter är nöjda med sin utbildning och sina lärare. Sådant sprider sig, säger Ann-Sofi Rehnstam-Holm, prorektor vid Högskolan Kristianstad.

Att högskolan har ett nära samarbete med arbetslivet och erbjuder verksamhetsförlagd utbildning i alla program tror prorektor också spelar in i valet av utbildning.

– Vi har ju också fått väldigt fina resultat i kvalitetsgranskningarna som görs av Universitetskanslersämbetet som utvärderar all högre utbildning i Sverige. Vår höga kvalitet och forskningsanknytning i utbildningarna är ju också en viktig faktor.

Det totala antalet ansökningar har ökat med hela 62 procent jämfört med förra året. En mindre utbildning som sticker ut är Biomedicinska analytikerprogrammet där det går uppåt tio sökanden till varje plats.

– Det är ett enormt bristyrke och de som läser till biomedicinsk analytiker kan nästan vara säkra på att få jobb efter sin utbildning, säger Ann-Sofi Rehnstam-Holm.

Uppåt 1400 personer vill plugga till sjuksköterska vid en av högskolans profilutbildningar och 123 redan verksamma sjuksköterskor har sökt till Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning vård av äldre. Detta är mer än en fördubbling jämfört med förra året.

– Det är väldigt roligt att ansökningarna till specialistsjuksköterska har ökat så rejält eftersom detta är en kompetens som verkligen behövs och som verksamheterna efterfrågar, säger Ann-Sofi.

De mest populära campusförlagda kurserna är Samtals- och intervjuteknik I, Case Management och Bemötande och kommunikation ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Att plugga på distans och läsa internetbaserade kurser fortsätter att toppa i popularitet och har ökat med 50 procent. De tre som toppar listan bland distanskurserna är Coachande ledarskap, Hållbara levnadsvanor och Specialpedagogiskt perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter. Bland de internetbaserade kurserna ligger Introduktion i Grafisk design, Personalekonomi och Arbetsrätt för chefer i topp.

Vid frågor kontakta: Ann-Sofi Rehnstam-Holm, prorektor vid HKR:044-20 34 52, ann-sofi.rehnstam-holm@hkr.se


Ämnen

Kategorier

Regioner


Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden