Gå direkt till innehåll
Rekordökning av sökanden till Högskolan Kristianstad

Pressmeddelande -

Rekordökning av sökanden till Högskolan Kristianstad

Aldrig tidigare har så många valt Högskolan Kristianstads utbildningar som nu. Antalet som prioriterat högskolans kurser och program HT-13 har ökat med 47 procent jämfört med 2012. 

Det är inte bara arbetsmarknadsläget som får rekordmånga att vilja utbilda sig vid Högskolan Kristianstad. Under flera år har lärosätet på olika sätt kontinuerligt jobbat för att höja kvaliteten.

– Vår satsning på verksamhetsförlagd utbildning i alla utbildningsprogram för att öka anställningsbarheten hos våra studenter har nu börjat ge resultat. Vi möter studenternas efterfrågan på praktisk anknytning i utbildningen, samtidigt som vi är noga med att inte ge avkall på de vetenskapliga kraven, säger Agneta Erfors, prorektor vid Högskolan Kristianstad.

17 867 personer valde Högskolan Kristianstad som sitt prio-1 alternativ. Förra året låg ansökningssiffran på 12 162 - en ökning med 47 procent.

– Högskolan Kristianstad har duktiga och engagerade lärare, en närhet och täthet i undervisningen, vilket visat sig vara attraktivt för studenterna, säger Agneta Erfors.

Ansökningarna till de internetbaserade utbildningarna har ökat mest med hela 61 procent i år. Distansutbildningarna ökade med tio procent medan de campusförlagda utbildningarna ökade med 23 procent jämfört med HT-12. I topp bland de sökta programmen ligger Förskollärarutbildningen som etta, tätt följt av Sjuksköterskeprogrammet, vilket är ett omvänt förhållande jämfört med förra året. På tredje plats hamnar Digital design. Bland de fristående kurserna ligger Grafisk design på första plats.

– Det är verkligen roligt att så många söker Förskollärarutbildningen, och vi hade velat kunna utbilda ännu fler förskollärare eftersom det är ett så stort bristyrke över hela landet, men statsanslaget sätter begränsningar på hur många studenter som vi kan anta, säger Agneta Erfors.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61

Högskolan Kristianstad - för dig som vill ha jobb!

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola samlad på ett campus. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter representerar. Våra ledord är närhet, öppenhet, jämställdhet och respekt.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad