Gå direkt till innehåll
Så ska studenter och företag utvecklas och inspirera varandra hösten 2021

Pressmeddelande -

Så ska studenter och företag utvecklas och inspirera varandra hösten 2021

Sedan några år tränas Högskolan Kristianstads studenter i att tänka och agera innovativt. Sammanlagt kommer 550 studenter att hjälpa ett flertal lokala företag och kommuner hösten 2021. Att studenterna får ny kunskap och värdefulla kontakter är kanske uppenbart, men vad vinner företagen på innovationsevenemanget? Vad krävs för att få vara med?

– Företagen får kunskap om innovation och den innovationsmodell vi utgår från. De får också förståelse för vikten av inkludering i teamarbeten, och hur man använder verktyg för effektiv problemlösning, förklarar Fredrika Braw, innovationsstrateg och projektledare för Imagine vid Högskolan Kristianstad.

– Vidare får företagen lära sig skapa och presentera en värdefull lösning och koncept på ett kort och kärnfullt sätt, fortsätter Ella Ekenberg, utvecklingssamordnare och företagskontakt för Imagine på Kristianstads kommun. De företag som är med får nya insikter och intryck från studenternas perspektiv och utmaningar. Och de får också nya nätverk och kontakter inom både akademin och näringslivet.

– Det finns många exempel. När Karlshamns kommun var med berättade de att det var en ögonöppnare för dem och att Imagine revolutionerade för deras sätt att arbeta med innovation, berättar Fredrika.

Nytt för hösten 2021 – för- och nackdelar med pandemin

Högskolans ambition är att alla utbildningar ska vara med i Imagine. Nytt för denna termin är att även utbildningar från andra lärosäten nu kan vara med. I oktober kommer Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att vara med för förta gången, då studenter från Lantmästarprogrammet kommer att innovera tillsammans med gastronomistudenter från högskolan. Det blir också första gången lantbrukssektorn deltar i Imagine, från jord till bord, eller från ax till limpa, om man så vill.

– När vi får med fler program, sektorer och lärosäten i Imagine får vi en naturlig bredd på näringslivsrepresentanter också, betonar Ella, som sköter mycket av kontakten med företagen.

Från början var Imagine enbart på plats i Krinovas lokaler bredvid högskolan. Men när pandemin kom tvingades evenemanget flytta till digitala lösningar. Men det är något som även gav nya fördelar.

– En jättestor fördel är att alla kan medverka oavsett var de sitter i världen, vilket gäller såväl studenter som jurymedlemmar och inspirationsföreläsare. Exempelvis hade inte Arlas produktutvecklingschef eller Skånemejeriers hållbarhetschef kunnat vara med i höstens Imagine om framtidens mjölk om det inte vore digitalt, påpekar Fredrika.

– Företagarna får digitala verktyg som de sedan kan ta med sig in i sin egen organisation efter Imagine, vilket gör det mer hållbart. Det ger möjligheten att arbeta vidare tillsammans med sina kollegor. Då kan de drilla sina förmågor att föra sig i digitala sammanhang, både när det gäller möten och presentationsteknik, förklarar Ella.

En nackdel är att det blir svårare att skapa samma energi som när studenterna coachas fysiskt. Efter pandemin kommer Imagine därför troligen att fortsätta i ett slags hybridvariant.

– Körs pitcherna digitalt så kan vi rekrytera jurymedlemmar från hela världen. Det är en stor vinst att kunna få med digitala inspirationsföreläsare, såväl ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv som att rent tidsmässigt kunna attrahera upptagna stora namn.

Högskolan Kristianstad driver Imagine i samverkan med Kristianstads kommun, Krinova, Drivhuset och Malmö Universitet. Tillväxtverket finansierar möjligheten för SME-företag att delta via Framtidens Entreprenöriella Arbetskraft, FEA.

Imagine – ett innovationshöjande event

Kontakt

Fredrika Braw
Innovationsstrateg och projektledare för Imagine
Högskolan Kristianstad
fredrika.braw@hkr.se
044-250 30 48

Ella Ekenberg
Utvecklingssamordnare och företagskontakt för Imagine
Kristianstads kommun
ella.ekenberg@kristianstad.se
044-13 29 41

Program för Imagine HT2021

16–17 sep Sjuksköterskeprogrammet (distans)

 • Tema: Utmaningar inom hälso- och sjukvård upptäckta under studenters verksamhetsförlagda utbildning, VFU
 • Medverkande företag: Valjeviken/Valjehälsan
 • Jury: Ackolad, VOF Helsingborgs Stad, och Trygga Fitness

11, 21 okt samt 17 nov Landskapsvetarprogrammen (hybrid)

 • Tema: Styrmedel i landskapet
 • Medverkande företag: Skogstyrelsen
 • Jury: Skogsstyrelsen, Kristianstads kommun, och Högskolan Kristianstad

12–13 okt Gastronomiprogrammet (HKR) och Lantmästarprogrammet (SLU) (distans)

 • Tema: Framtidens Mjölk
 • Medverkande företag i jury: Arla, Skånemejerier, Mylla Mat, Menigo

19–20 okt Ekonomprogrammen (hybrid)

 • Tema: Hur kan vi i Kristianstad skapa världens bästa introduktion för studenterna? Kopplat till projektet ”Årets studentstad”
 • Medverkande företag i jury: Hittills Högskolan Kristianstad, Kristianstads kommun, och näringslivet

2–3 nov Grundlärarprogrammet (distans)

 • Tema: Vikten av entreprenörskap i undervisningen
 • Medverkande företag i team: InfoMentor
 • Jury: Hands on Science AB, UF Skåne, och Barn- & utbildningsnämnden Kristianstad kommun

16–17 dec Folkhälsovetenskapligt program (distans)

 • Tema: Psykisk hälsa bland unga vuxna kopplat till projektet Årets studentstad
 • Medverkande Företag i team: Trygga Kliniken/Trygga Fitness
 • Jury: Kristianstad Studentkår, Studenthälsan, projektgrupp Årets Studentstad

Ämnen

Regioner


Högskolan Kristianstads mål är att vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61

Relaterat material

Relaterade nyheter

Högskolan Kristianstad - för dig som vill ha jobb!

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola samlad på ett campus. Vi är stolta över att vara Sveriges mest sökta högskola och över den mångfald våra 14 000 studenter representerar. Våra ledord är närhet, öppenhet, jämställdhet och respekt.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad