Gå direkt till innehåll
 Sjukt bra sjuksköterskeutbildning

Pressmeddelande -

Sjukt bra sjuksköterskeutbildning

Både Högskolan Kristianstads sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad får omdömet hög kvalitet i universitetskanslersämbetets utvärdering. "Jag är stolt över både våra lärare och studenter ", säger Pia Petersson, programområdesansvarig på Sjuksköterskeprogrammet.

– Vi har vetat att utbildningen har ett väldigt gott rykte bland arbetsgivare och att våra studenter får jobb efter utbildningen eftersom de anses vara så anställningsbara. Nu får vi ett kvitto på att även den akademiska biten håller hög kvalitet, vilket är väldigt glädjande, säger Pia Petersson.

– Enkelt uttryckt kan man säga att sjuksköterskeexamen är mer yrkesinriktad och kandidatexamen mer teoretisk. Det är glädjande att vi håller hög kvalitet på båda områdena.

Pia Petersson menar att anledningen till att Sjuksköterskeprogrammet lyckats så väl är att det ständigt pågår ett utvecklingsarbete. Programmet har fokus på pedagogiken och har infört en teoretisk struktur för att förstå och fördjupa ämnet omvårdnad.

– För att studenterna ska förstå omvårdnaden från olika perspektiv utgår vi från de fyra domäner omvårdnadsteoretikern Suzie Kim presenterat: patient-, patient-sjuksköterske-, omgivnings- samt yrkesdomänen, säger hon.

För att lyckas med den yrkesinriktade sjuksköterskeexamen menar Pia Petersson att det även är viktigt med en välfungerande verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

– Vi har arbetat upp en väldigt god kontakt med Region Skåne och kommunerna och de är mycket nöjda med våra studenter.

Läs mer om resultaten från utvärderingen på universitetskanslersämbetets webbplats.

För mer information kontakta: Pia Petersson, programområdesansvarig på sjuksköterskeprogrammet, 044-208558, 070-6484278

Media välkomnas till personalrummet i hus 17 klockan 14.00 idag, där det fina resultatet firas.Ämnen

Taggar

Regioner


Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61