Gå direkt till innehåll
Skönhetsoperationer är kanske inget fel i sig, menar Martin Persson, men i många fall handlar det om att nå upp till orimliga ideal.
Skönhetsoperationer är kanske inget fel i sig, menar Martin Persson, men i många fall handlar det om att nå upp till orimliga ideal.

Pressmeddelande -

Skönhetsidealens påverkan på vår sjukvård

Cutting Edge Training är namnet på ett projekt som riktar sig till forskare och kirurger från hela Europa. Uttrycket ”cutting edge” betyder nyskapande, men antyder också att det handlar om att skära i något. Detta är nämligen vad många patienter står inför när de genomgår en operation för att ändra eller korrigera sitt utseende.

Det kan röra sig om omfattande ingrepp för att hjälpa individer som exempelvis fötts med en missbildning, drabbats av cancer eller brännskador. Men också så kallade skönhetsoperationer, där patienten vill förändra storleken på näsan eller brösten.

– De flesta patienter har förväntningar om att ingreppet på något sätt ska påverka deras tillvaro. En del tror att de plötsligt ska få nytt arbete, ny partner, nytt liv. När detta sedan inte infrias riskerar en del att drabbas av psykisk ohälsa, och några vill kanske göra ännu fler ingrepp, säger universitetslektor Martin Persson.

Vacker och lycklig, eller självkänsla och social kompetens?

Martin har under flera år forskat kring utseendeproblematik, och menar att samhället ofta sätter likhetstecken mellan vacker och lycklig. Det är lätt att glömma bort att det oftare handlar om självkänsla och sociala färdigheter.

För en tid sedan tog han initiativet till det Erasmusfinansierade projektet Cutting Edge Training. På måndag hålls den allra första sammankomsten, då nio kirurger och folkhälsospecialister från olika europeiska länder träffas på Högskolan Kristianstad. Målet är att gemensamt arbeta fram ett utbildningsmaterial för vårdpersonal runtom i Europa.

– Det handlar om att personalen ska lära sig att hantera och vägleda patienterna och vi riktar främst in oss på samtalen före och efter operationen. I vissa fall kanske patienten bör avrådas från att genomgå ett ingrepp, och i stället hänvisas till en psykolog. I andra fall kan vårdpersonalen dra ner patientens höga förväntningar så att de blir mer realistiska.

Martin Persson beskriver detta som ett pilotprojekt som ska ge ringar på vattnet. I slutet av nästa år hoppas de att ett sjuttiotal personer ska ha gått igenom utbildningen, och att dessa sedan ska sprida den inom sina respektive organisationer.

– Vi är angelägna om att kunskapen förs vidare, och därför kommer utbildningen att vara kortfattad och gratis, så att så många som möjligt ska kunna ta del av den. Det ligger stora samhällsvinster i att kunna bemöta patienterna på ett bra sätt. I förlängningen hoppas vi att patienterna blir nöjdare och får bättre livskvalitet.

Kick off för projektet Cutting Edge Training: Optimising medical outcomes for patients undergoing appearance altering procedures via innovative training of health care professionals

Måndagen 13 november kl 9.00

Högskolan Kristianstad, hus 7, våning 2 (sal 314)

Kontakt: Martin Persson, projektledare och universitetslektor i folkhälsa. martin.j.persson@hkr.se 044-250 39 31

Ämnen

Kategorier


Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Kontakter

Sara Sonesson

Sara Sonesson

Presskontakt Kommunikationschef 044-250 36 62
Jakob Nord

Jakob Nord

Presskontakt Pr- och forskningskommunikatör 044-2503672

Relaterat innehåll

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden