Gå direkt till innehåll
Starkare samarbete för lärosätena i södra Sverige

Pressmeddelande -

Starkare samarbete för lärosätena i södra Sverige

Sedan länge samarbetar lärosätena i södra Sverige inom utbildning och forskning för bättre resursutnyttjande och högre kvalitet. I dag stärker nätverket, Lärosäten Syd, sin position ytterligare när Linnéuniversitetet går med i samarbetet.

Högskolorna och universiteten i södra Sverige samarbetar sedan länge inom en rad områden inom utbildning, forskarutbildning, forskning och administration. Syftet är att få ökad kvalitet, bättre resursutnyttjande och bättre kontakter med näringsliv och samhälle, både för studenter och högskolor och för det omgivande samhället.

2020 fyller Lärosäten Syd tio år och från och med den 8 december utökas nätverket i och med att Linnéuniversitetet går med.

– Det är glädjande att Lärosäten Syd nu blir ett ännu mer heltäckande Sydsvenskt nätverk av högskolor och universitet. Vi har många gemensamma nämnare med goda möjligheter till samarbeten och kan lära mycket av varandra. Tillsammans blir vi en starkare röst nationellt och internationellt, inte minst genom vårt gemensamma kontor i Bryssel. På hemmaplan får vi nya möjligheter till samordning och kan dra nytta av våra respektive styrkor i nya samarbeten, säger Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad.

Syftet med samarbetet är att gynna studenterna och exempel på fördelar är att lärosätena samarbetar när det gäller att utveckla pedagogiken vid digital undervisning, ett högaktuellt ämne idag. Inom specialistsjuksköterskeutbildningen planerar lärosätena att samarbeta när det gäller VFU-placeringar (verksamhetsförlagd utbildning) samt att erbjuda studenterna olika aktiviteter över länsgränserna.

Lärosätena samarbetar även på forskningssidan till exempel när det gäller EU:s program för forskning och innovation. Nätverket har även som mål att verka för gemensamma frågor i en regional, nationell och internationell kontext där lärosätena kan göra skillnad och bidra till ännu bättre och starkare regioner.

Mer om Lärosäten Syd på: https://larosatensyd.se/

Kontakt

Håkan Pihl
Rektor vid Högskolan Kristianstad
044-250 30 010
0702-66 64 00
hakan.pihl@hkr.se

Fakta Lärosäten Syd

Lärosäten: Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Högskolan i Halmstad (HH), Högskolan Kristianstad (HKR), Lunds universitet (LU), Malmö universitet (MAU), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), samt från 8 december 2020 Linnéuniversitetet (LNU).
Heltidsstudenter: 71 000
Anställda: 15 000
Intäkter 2019: 18 miljarder kronor
Andel av lärosätessektorn: 25 % (inom ovan tre områden) 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Högskolan Kristianstads mål är att vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden