Gå direkt till innehåll
Sångsvanar vid Mansdala, utanför Kristianstad.
Sångsvanar vid Mansdala, utanför Kristianstad.

Pressmeddelande -

Stort anslag till fortsatt forskning om svanar och gäss

Gunnar Gunnarsson, biträdande professor i zooekologi har beviljats ett anslag på 1,8 miljoner kr av Naturvårdsverket för fortsatt forskning om gäss och svanars påverkan på våtmarker.

Tillsammans med Elsie Kjeller, doktorand i ekologi, har Gunnar Gunnarsson de senaste åren arbetat med projektet Effekter av stora herbivora andfåglar i akvatiska ekosystem. Det nya anslaget innebär att pågående projekt nu går in i del två.

-Vi är givetvis jätteglada. Nu kan vi både fördjupa oss i pågående projekt och addera ytterligare en studie, säger Gunnar Gunnarsson om det anslaget från Naturvårdsverket.

Första resultatet visar på positiv koppling

Flera studier har genomförts i våtmarker som gäss och svanar använder under häckningen. Resultatet från den första visar på en positiv koppling mellan förekomsten av gäss och svanar och växtlighet samt av andra sjöfåglar. Tvärt emot vad forskarna först trodde.

– Vi trodde kanske att vi skulle få mer negativa resultat, säger Gunnar Gunnarsson. Men bara för att vi ser positiva kopplingar mellan vissa variabler kan vi inte utesluta att det inte också finns negativa effekter. Därför är det viktig att gå vidare och göra mer kontrollerade experiment. För tillfället håller vi till exempel på att utvärdera resultat från en studie där vi stängslat in vegetation i våtmarker som gässen och svanarna inte kommer åt för att mer exakta kunna mäta fåglarnas påverkan, inte bara på vegetation utan också på andra komponenter i ekosystemen.

Ekosystemprojekt av den här typen är ofta utmanande och kräver att man studerar många olika parametrar samtidigt. Gäss och svanar är vegetarianer som dessutom kan äta ganska mycket. Något som i nästa led kan vara kopplat till exempelvis förekomsten av småkryp eller till vattenkemi i ett visst vatten. Utöver de direkta kopplingarna mellan gäss och svanar och förändringar av våtmarkers ekosystem är det alltså flera led som studeras inom ramarna för projektet för att kunna dra säkra slutsatser.

Kartläggning av GPS-data i ny studie

När nu del två av forskningsprojektet drar igång inkluderas en helt ny studie där data insamlat i ett annat projekt vid Högskolan Kristianstad kommer att användas. Genom Johan Elmbergs forskning har Gunnar och Elsie tillgång till GPS-data över hur grågäss rör sig över landskapet, inklusive våtmarker och sjöar.

- Med den informationen kommer vi förhoppningsvis kunna identifiera de sjöar och våtmarker som gässen föredrar. Genom att följa upp dessa områden i fält kommer vi sedan kunna beskriva hur typiska habitat för häckande grågäss ser ut.

Del 2 av projektet Effekter av stora herbivora andfåglar i akvatiska ekosystem finansieras helt av Naturvårdsverkets viltvårdsfond och pågår 2024-2026.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Högskolan Kristianstads forskning och utbildning ska bidra starkt till en positiv och hållbar samhällsutveckling, med regional relevans.

Kontakter

Jakob Nord

Jakob Nord

Presskontakt Pr- och forskningskommunikatör 044-2503672

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden