Gå direkt till innehåll
Intresset att läsa program som leder till jobb inom samhällsbärande yrken är fortsatt stort vid Högskolan Kristianstad.
Intresset att läsa program som leder till jobb inom samhällsbärande yrken är fortsatt stort vid Högskolan Kristianstad.

Pressmeddelande -

Stort intresse för högaktuell utbildning

Intresset att läsa program som leder till jobb inom samhällsbärande yrken är fortsatt stort vid Högskolan Kristianstad. Det framgår efter att anmälan till vårens utbildningar stängde i natt. Siffrorna visar även på ett stort intresse för högskolans satsning på ett nytt ekonomprogram med inriktning Business Intelligence och för program på avancerad nivå.

För Högskolan Kristianstad minskar det totala antalet sökande marginellt. Sammanlagt har hittills 13 295 personer sökt till vårens program och kurser vid Högskolan Kristianstad, vilket är något färre än förra vårterminen (-3 procent/-449 individer).* Antalet sökande till högskolans program har ökat med 11 procent. Intresset är fortsatt stort för att söka program där det råder stort behov i samhället; utbildningar som leder till jobb inom vård, skola och näringsliv.

Högskolans nya Ekonomprogram med inriktning mot Business Intelligence har väckt stor uppmärksamhet, både på arbetsmarknaden och bland blivande studenter. Utbildningen är högskolans näst mest sökta program inför vårterminen, med över 660 sökande.

– Det är glädjande att se att vi har många sökande och ett stort engagemang kring vårt nya ekonomprogram. Efterfrågan från näringslivet och arbetsmarknaden efter ekonomer med spetskunskap inom Business Intelligence är stort. Det känns väldigt bra att kunna bidra till regionens kompetensförsörjning, säger Anneli Orrung Wallin, prorektor vid Högskolan Kristianstad.

Även för högskolans program på avancerad nivå märks en fortsatt stor ökning. Magisterprogrammet i Mat- och måltidsvetenskap ökar med 60 procent och Masterprogrammet i psykologi med 13 procent, båda ges på distans.

– Vi ser ett fortsatt högt intresse att vidareutbilda sig och antalet sökande till några av våra magisterprogram ökar kraftigt även denna gång. En positiv utveckling som höjer kompetens och kommer till nytta för samhället, säger Anneli Orrung Wallin.

De tre populäraste fristående kurserna är Introduktion till Grafisk design (1 268 sökande/60 platser), Värdepapperskunskap (908/100), samt Grundläggande programmering i C# (666/85).

En del utbildningar fortsätter att ta emot anmälningar och håller öppet för sen anmälan.

Alla program VT2024 Sökande Sökande
per plats
Sjuksköterskeprogrammet** 923 7,7
Ekonomprogrammet – Business Intelligence 663 14,7
Grundlärarutbildning (förskoleklass – årskurs 3) 227 5,7
Förskollärarutbildning – Erfarenhetsbaserad
221 3,7
Biomedicinska analytikerprogrammet 205 6,8
Magisterprogram i psykologi 192 12,8
Grundlärarutbildning (fritidshem – erfarenhetsbaserad) 160 2,7
Grundlärarutbildning (årskurs 4–6)
143 3,6
Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap** 109 3,6
Masterprogram i hälsovetenskap 105 21
Biomedicinsk analytiker (kompletteringsutbildning) 39 3,9

* UHR:s preliminära statistik är från måndag kl 24.00. Anmälan är fortfarande öppen till flera av Högskolan Kristianstads utbildningar och därför kan siffrorna variera marginellt.
** Sjuksköterskeprogrammen med olika VFU-orter är sammanslagna och likaså magisterprogrammen i Mat- och måltidsvetenskap med olika studietakt.

Kontakt

Anneli Orrung Wallin
Prorektor vid Högskolan Kristianstad
044-250 39 21
070-223 81 91
anneli.orrung_wallin@hkr.se

Ämnen

Regioner


Högskolan Kristianstads forskning och utbildning ska bidra starkt till en positiv och hållbar samhällsutveckling, med regional relevans.

Kontakter

Sara Sonesson

Sara Sonesson

Presskontakt Kommunikationschef 044-250 36 62
Jakob Nord

Jakob Nord

Presskontakt Pr- och forskningskommunikatör 044-2503672

Relaterat innehåll

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden