Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tandhygienistprogrammet bäst i Sverige

Kandidatexamen i oral hälsa vid Högskolan Kristianstad får, som enda i landet, högsta betyg i Universitetskanslersämbetets utvärdering. "Åh, vad kul!" säger Pia Andersson, programområdesansvarig Tandhygienistprogrammet/Oral hälsa.

Anledningen till att programmet lyckas så väl i utvärderingen är att det finns god kompetens bland lärarna och att studenterna tidigt får träna upp ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt, menar Pia Andersson.

– Det gör bland annat att studenterna kan välja de bästa patientbehandlingarna, samtidigt som de förbereds för sina examensarbeten, säger hon.

Kopplingen till arbetslivet är genomgående i utbildningen. Studenterna får gott om klinisk träning genom verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på olika platser runt om i Skåne och Blekinge och Pia Andersson vill passa på att tacka alla som tillhandahåller VFU-platser för gott samarbete. Mycket verksamhetsförlagd utbildning får de också på Tandhygienistprogrammets egen patientmottagning på Högskolan Kristianstad dit allmänheten är välkommen.
– Studenterna kan gå från teori till praktik på samma dag. Det är fantastiskt, säger Pia Andersson.

Satsningen på att integrera teori och praktik har gjort studenterna eftertraktade på arbetsmarknaden. Undersökningar visar att studenterna tycker att utbildningen är väldigt bra och att alla får jobb efteråt. En anledning är att Tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad utmärker sig genom att vara treårigt, vilket betyder att man ger en kandidatexamen i oral hälsa. Studenter kan välja att enbart ta ut en tvåårig tandhygienistexamen men få gör det. Tandhygienistexamen vid Högskolan Kristianstad fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering. Inget annat lärosäte fick mycket hög kvalitet på tandhygienistexamen men flera fick bristande kvalitet.

– Som jag ser det behövs en treårig utbildning för att kunna möta de ökade kraven på tandhygienister. Idag tar de inte enbart hand om vuxna, utan även barn och äldre. Nyligen bestämdes det i riksdagen att tandhygienistutbildningarna i Sverige ska bli treåriga framöver, så vi ligger i framkant, säger Pia Andersson.

Om utvärderingen

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, granskar regelbundet kvaliteten på landets alla grundutbildningar. Utvärderingarna tittar på utbildningarnas examensmål uppnås. Bedömningen görs huvudsakligen utifrån ett slumpmässigt urval av studenternas examensarbeten och en självvärdering från lärosätet. Utbildningarna får något av följande omdömen: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.
Läs mer om Universitetskanslersämbetets utvärdering

Besök patientmottagningen

Mottagningen är öppen för allmänheten och ett besök kostar bara hälften av normal tandhygiensttaxa. På mottagningen undersöker man om det finns hål i tänderna, tandköttsinflammation, tandlossning eller andra tecken på problem i munnen.
Läs mer om patientmottagningen och boka tid

För mer information kontakta

Pia Andersson, programområdesansvarig Tandhygienistprogrammet/Oral hälsa, 044-204072 eller 0706 66 27 28.

Medier är välkomna till personalrummet på första våningen i hus 17 (se karta), onsdagen 26 februari klockan 14.30. Då firar medarbetare och studenter utvärderingsresultatet med tårta.


Ämnen

Taggar

Regioner


Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61