Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Flera av kommunerna i Fyrbodal har tillsammans med forskare på Högskolan Väst genomfört fem forsknings- och utvecklingsprojekt med syftet att stärka kompetensförsörjningsförmågan och utveckla det livslånga lärandet.

Forskning tydliggör nyttan av bred samverkan kring samhällsutmaningar

Samstämmigheten var stor när fem forskningsprojekt om kompetensutvecklingsbehov i Fyrbodal summerades på Kommunakademin Västs webbinarium i slutet av november. – Forskarnas och kommunernas erfarenheter visar hur viktigt det är att samverka kring de stora samhällsutmaningarna. Alla kommuner brottas med samma frågor och vinner på att hjälpas åt, säger Johanna Eliasson, Kommunakademin Väst.

Sociala medier

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och närmare 600 anställda.