Gå direkt till innehåll
Högskole- och forskningsministern Helene Hellmark Knutsson vid Nya Vägar-konferensen 16-17 maj i Västervik .
Högskole- och forskningsministern Helene Hellmark Knutsson vid Nya Vägar-konferensen 16-17 maj i Västervik .

Nyhet -

Genomslag för konferens om livslångt lärande

-Högre utbildning i hela landet, hela livet, är viktigt inte bara för kompetensförsörjningen utan också för den breddade rekryteringen. Det sade högskole- och forskningsministern Helene Hellmark Knutsson vid den välbesökta Nya Vägar-konferensen som hölls för första gången 16-17 maj.

-Konferensen blev en stor framgång för Högskolan Västs arbete med kompetensfrågorna genom god samverkan med kommuner, lokala campus och arbetslivet, säger rektor Martin Hellström.

Högskolan Väst arrangerade tillsammans med Linnéuniversitetet, TCO och Campus Västervik för första gången konferensen ”Nya Vägar för livslångt lärande i hela landet”. Konferensen hölls i Västervik den 16-17 maj och samlade 120-talet nyckelaktörer från högskolor och universitet, kommuner, fackförbund, riksdag, kommunpolitik m.fl. Sveriges förenade studentkårer, SFS, var på plats med ordförande och vice ordförande, KK-stiftelsens ledning var väl representerad och regeringen deltog genom Helene Hellmark Knutssons medverkan samt en videohälsning från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Temat för konferensen var frågan om hur vi kan säkra tillgång till högre utbildning för livslångt lärande i hela landet. En av de största utmaningarna för mindre kommuner på landsbygden är kompetensförsörjningen. Ska tillgängligheten till högre utbildning öka behöver därför både kommuner och högskolor öka tempot och tänka nytt. Det menade inledningstalaren, omvärldsanalytikern Pär Lager:

-Förändringshastigheten i arbetslivet är hög och vi måste ha beredskap för människors behov att fylla på kunskap eller byta spår. Vi behöver tänka ”Upskill – Reskill” med helhetsperspektiv. Vilken kommun blir först i Sverige med att erbjuda alla sina invånare i arbetsför ålder systematiskt stöd i det livslånga lärandet genom innovativa lösningar och samverkan med universitet och högskolor?

"Utbildning idag är inte vad utbildning var igår"
TCO-ordföranden Eva Nordmark var en av nyckeltalarna på konferensen. Hon gladdes åt att en av TCO:s hjärtefrågor nu positionerades starkt: ökad tillgång till kompetensutveckling eller kompetensväxling via högre utbildning för förbundets medlemmar:

-Sverige måste börja ta livslångt lärande på allvar. Utbildning idag är inte vad utbildning var igår. Det kan verka obehagligt, men vi måste våga vända på alla stenar och utmana alla tillvägagångssätt som hittills har fungerat. Om vi gör det kan vi skapa utbildning som kommer ta oss in i framtiden på ett framgångsrikt sätt, skrev Eva Nordmark på sin blogg direkt efter konferensen.

Ministeranförande
Helene Hellmark Knutsson lyfte i sitt anförande fram de satsningar regeringen nu gör utifrån förslagen från den parlamentariska landsbygdskommitténs betänkande: sökbart utvecklingsbidrag för lärcentra (via Skolverket) samt kommande distanspedagogiska satsningar för högskolor och universitet. Dock är statsbidraget för lärcentrautveckling avgränsat till kommunernas vuxenutbildning varför många lärcentra och lokala campus som lyder direkt under kommunstyrelse eller kommunens tillväxt-/utvecklingsenhet diskvalificeras från att söka bidraget. En vidare diskussion i just den frågan kommer att tas i ett Almedalen där Nya Vägar-projektet i samverkan med TCO kommer att lyfta detta dilemma till diskussion.

STRUT-utredningen
Den så kallade STRUT-utredningen (Styr- och resursutredningen) var också representerad vid konferensen, där en av utredningens sekreterare Ingeborg Amnéus presenterade vad man hittills fört för resonemang kring bland annat livslångt lärande samt diskuterade med en namnkunnig panel. Utredningens hittills framlagda delresultat kritiserades av bl.a. Högskolan Västs rektor Martin Hellström för att lägga för lite fokus på samverkan. Amnéus stalltips var att det inte kommer att föreslås några öronmärkta pengar för livslångt lärande-insatser till högskolor och universitet.

Högskolan Väst - väl representerad på konferensen
Från Högskolan Väst var det många som slutit upp i Västervik för att medverka i diskussionerna kring hur man bäst realisera det livslånga lärandet kopplat till såväl samhällets som individens behov, nya sätt att planera och finansiera högre utbildning samt flexibla former för lärande. En av dem var avdelningschef Lars Johansson, som tyckte att dagarna var givande:

-Det kommer bli allt viktigare att erbjuda möjligheter för fortbildning och kompetensväxling i framtiden. Vi måste kunna möta upp såväl yrkesverksamma och företag som har ett behov av att utveckla ny kunskap.

Högskolan Väst var representerad i ett antal programpunkter under konferensen, där rektor Martin Hellström och prorektor Jan Theliander deltog i flera panelsamtal och utvecklingsstrateg Lena Lindhé samt universitetslektor Linn Gustavsson höll i seminarier kring VINNOVA-projektet Nya Vägar respektive Högskolan Västs arbete med KK-stiftelsens expertkompetensprogram.

-Högskolan Västs arbete i förhållande till det livslånga lärandet stack ut på ett väldigt positivt sätt under konferensen. Konferensen var riktigt inspirerande, säger Jan Theliander.

Förhoppningarna är att Nya Vägar-konferensen etableras som en återkommande mötesplats för den viktiga diskussionen om tillgång till högre utbildning i hela landet – hela livet.

-Vi tar med oss värdefulla erfarenheter och jobbar vidare inom projektet med sikte på att ge politiken ett riktigt bra underlag för att snabba på arbetet med tillgängliggörande av högre utbildning i hela landet, säger Lena Lindhé.

Bildspel från konferensen

Mer information:

  • Högskolan Väst arrangerade konferensen tillsammans med Campus Västervik, TCO, Linnéuniversitetet samt Regionförbundet i Kalmar län. Mer info och program: www.nyavagar.se
  • NYA VÄGAR är också ett samverkansprojekt för att utveckla och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet. Projektet finansieras av VINNOVA inom ramen för programmet ”Universitets och högskolors samverkanskapacitet”. Mer info: www.hv.se/nyavagar

Foto: Lars Johansson och Lena Lindhé

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och närmare 600 anställda.