Gå direkt till innehåll
I två nystartade projekt ska forskare undersöka hur högskolans forskningsmedel fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv och om könsarbetsfördelningen påverkar i vilken utsträckning undervisande och forskande personal kan ägna tid åt forskning.
I två nystartade projekt ska forskare undersöka hur högskolans forskningsmedel fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv och om könsarbetsfördelningen påverkar i vilken utsträckning undervisande och forskande personal kan ägna tid åt forskning.

Nyhet -

Hur jämställd är forskningen på Högskolan Väst?

Spelar det någon roll vilket kön, etnicitet eller social tillhörighet en forskare har när det gäller att få tid och medel till att arbeta med sin forskning? Högskolan Väst har påbörjat en genomlysning som ska ge svar på hur forskningsmedel fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

– För oss är det viktigt att gå på djupet med de här frågorna. Jämställda karriärvägar och transparenta fördelningssystem är centrala då vi rör oss i riktning mot att forma två kompletta akademiska miljöer – inom Arbetsintegrerat lärande och Produktionsteknik, säger Lars Svensson, vicerektor för forskning och forskarutbildning, Högskolan Väst.

I två nystartade projekt ska forskare undersöka hur högskolans forskningsmedel fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv och om könsarbetsfördelningen påverkar i vilken utsträckning undervisande och forskande personal kan ägna tid åt forskning.

I det ena projektet ska forskarteamet titta närmare på hur högskolans forskningsmedel fördelas mellan de olika institutionerna, mellan forskningsgrupperna och mellan individerna. Studien ska ge svar på frågor som: Hur bereds anslagen för forskningsinitiering och forskningsmedel? I vilken utsträckning frigörs det tid till att ansöka om forskningsmedel? Och hur mycket tid avsätts för forskningen?

Det andra projektet handlar om att beskriva och analysera vilka konsekvenser som könsarbetsfördelning kan innebära för personalens möjligheter att frigöra tid för forskning. Utgångspunkten är att det finns en könsarbetsfördelning inom akademin, det vill säga att olika arbetsuppgifter utförs av män och kvinnor trots att strikt jämställdhet eftersträvas.

Forskarna i det här projektet ska bland annat ta reda på hur arbetsuppgifterna bland högskolans undervisande och forskande personal är fördelade på kvinnor och män. Andra frågor som ska utforskas är hur sambandet mellan arbetsuppgifter, forskningsmöjligheter, akademiskt ämne och kön ser ut. Samt i vilken omfattning kvinnor och män ingår i forskarnätverk.

– Båda projekten kompletterar varandra och de kommer att bidra väl till kunskapsutvecklingen inom området, säger prorektor Jan Theliander.

Projekten pågår fram till sommaren 2022 och slutrapporteras i november 2022.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och närmare 600 anställda.