Pressmeddelande -

International Journal of Cancer publicerar sju års longitudinella effektdata för Aptima HPV Assay

Svenska forskare menar att nya data som publicerats i International Journal of Cancer, kan få ”avsevärda implikationer för förbättrad global folkhälsa genom att möjliggöra exaktare och mer specifika screening-test” (för humant papillomvirus, HPV).9 Studien, som utvärderar longitudinell klinisk prestanda av mRNA-baserade Aptima HPV i en screeningpopulation i Sverige under ledning av professor Ola Forslund vid Lunds universitet, bekräftar att Aptima HPV-analysen valideras med klinisk effekt i upp till sju år.

Humana papillomvirus (HPV) har visat sig vara involverade i utvecklingen av precancerösa förändringar och cancer i livmoderhalsen2. Detta har lett till utveckling och bred användning av analyser som med hög känslighet detekterar högriskstammar av HPV i screeningprogram.3–6 De allra flesta HPV-infektionerna är ofarliga och hanteras naturligt av immunsystemet. Således minskar noggrann diagnos onödig ångest som orsakas av feldiagnos7 och överbehandling samt de därmed förknippade kostnaderna för sjukvården.8 I och med de stora antalet kvinnor som ingår i en screeningpopulation kan även en liten skillnad i analysens exakthet ha en betydande inverkan både på kvinnor som screenas och på sjukvårdskostnader.

Diagnostikens exakthet kan förbättras genom att använda en mRNA-analys som Aptima HPV, som riktar in sig på mRNA – aktiviteten – av onkogenerna E6 och E7 vilket resulterar i signifikant bättre specificitet.10–14 Eftersom förekomsten av detta mRNA indikerar att HPV-infektionen är aktiv kan denna typ av analys avsevärt förbättra situationen för kvinnor och därmed för hela samhället.

Studien

 • Biobankade cervixprover nedfrysta till -80 °C från en populationsbaserad kohort av 95 023 kvinnor i Sverige (mellan maj 2007 och januari 2012).9
 • Av 1 204 kvinnor som hade utvecklat CIN3+ efter 4 månader till 7 år efter inskrivning analyserades baslinjeprover för HPV-mRNA (Aptima, Hologic) och för HPV-DNA (Cobas 4800, Roche). Resultat från båda testerna erhölls för 1 172 kvinnor.9
 • Bland kvinnor ≥30 år var den longitudinella sensitiviteten för CIN3+ 5–7 år senare jämförbar de båda testerna emellan; 76,3% (95% CI: 65,8%–84,3%) för HPV-mRNA och 82,5% (95% CI: 72,6% -89,4%) för HPV-DNA. De longitudinella negativa prediktiva värdena för frånvaro av CIN3+ var 99,97% (95% CI: 99,95–99,98) respektive 99,98% (95% CI: 99,96–99,99) för HPV-rRNA och HPV-DNA test.9
 • Sammanfattningsvis har HPV-mRNA-testning liknande longitudinell känslighet som HPV-DNA, vilket innebär att det är säkert att använda HPV-mRNA-testning för livmoderhalscancerscreening.9

Då länder över hela Europa rör sig mot screeningprogram med intervaller om 3–5 är innebär dessa resultat att laboratorier kan laboratorier vara förvissade om att Aptima HPV är en effektiv screeningmetod.

Livmoderhalscancer – en global utmaning
Varje år drabbas över 500 kvinnor i Sverige av livmoderhalscancer och långt över 100 dör av sjukdomen.1 Livmoderhalscancer är rankat som den fjärde vanligaste cancerformen bland kvinnor i världen.

Syftet med studien var att analysera den longitudinella sensitiviteten hos HPV-mRNA och HPV-DNA i cervixprover som tagits upp till 7 år före svår cervikal intraepitelial neoplasi eller värre (CIN 3+). Cervixprover från en befolkningsbaserad kohort av 95 023 kvinnor i Sverige frystes till -80 ° C [biobank] mellan maj 2007 och januari 2012. Baslinjeprover från 1 204 kvinnor som hade utvecklat CIN3+ mellan 4 månader och 7 år efter att de kom in i studien analyserades för HPV-mRNA (Aptima, Hologic) och för HPV-DNA (Cobas 4800, Roche) och resultat från båda testerna erhölls för 1 172 kvinnor.

Aptima HPV Assay
Aptima HPV Assay är inriktat på de högrisktyper av HPV som utgör det största hotet mot kvinnor.2,11 DNA-tester detekterar vissa HPV-gener, men kan inte differentiera mellan blotta förekomsten av virus och aktiv infektion. I kontrast till detta detekterar mRNA-tester transkript av virala gener som endast förekommer om det finns infekterade celler.15 Medan andra HPV-analyser är inriktade på DNA är Aptima HPV inriktat på mRNA som detekterar förekomsten och aktiviteten av infektion med högrisk-HPV.11,12

Aptima HPV detekterar mRNA av onkogenerna E6/E7 mRNA som är indikativt för de HPV-infektioner som är mer sannolika att orsaka livmoderhalscancer.10–14

Referenser:

1.Socialstyrelsens statistikdatabas. Läst 2018-10-12

2.Graham S. Clinical Science (2017) 131 2201–2221

3.Arbyn M et al., 2012. Vaccine 30(Suppl 5):F88–F99.

4.Dillner J. 2013. Curr Opin Obstet Gynecol 25:11–16.

5.Castle P et al. 2012. Vaccine 30(Suppl 5):F117–F122.

6.Saslow D et al. 2012. Am J Clin Pathol 137:516–542.

7.McCaffery et al. Sex Transm Infect. 2006;82(2):169–74.

8.Sauter J et al. Acta Cytologica 2014;58:162–166

9.Forslund O et al. Int J Cancer. 2018 [Epub ahead of print]

10.Sawaya, et al. Obstet Gynecol. 2015;125(2):308-10.

11.Tinelli A et al. Curr Pharm Biotechnol. 2009 Dec;10(8):767-71.

12.Cuschieri K et al. J Med Virol. 2004 May;73(1):65-70.

13.Aptima HPV Assay [package insert, AW-11141-001 Rev 003 (EN)], San Diego, CA; Hologic, Inc., 2015.

14.Ge Y et al. Cancer Cytopathol 2017;125:652-7

15.Iftner et al. (GAST) J. Clin. Microbiol. 2015

Relaterade länkar

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • hpv
 • helena lamin
 • miriam elfström
 • joakim dillner
 • ola forslund
 • mrna
 • screening
 • livmoderhalscancer

Regioner

 • Skåne

Hologic, Inc. är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av högkvalitativa diagnostikprodukter, medicinska avbildningssystem och kirurgiprodukter. Hologics kärnverksamhet fokuserar på diagnostik, brösthälsa, gynekologisk kirurgi och skeletthälsa. Ett stort teknologiskt kunnande och robusta forsknings- och utvecklingsprogram ligger till grund för Hologics devis: the Science of Sure. 

För ytterligare information om Hologic, besök www.hologic.com

Kontakter

Johan Larsson

Presskontakt Nordisk marknadschef Diagnostics +46 72 501 49 00

Relaterat innehåll

EUROGIN 2019 – Tre nya studier visar på fördelarna med mRNA-baserade HPV-test

HPV-experter från hela världen är på plats på EUROGIN International Congress som just nu pågår i Monaco. I samband med detta vetenskapliga möte kommer Hologic under ett symposium på fredagen att presentera resultaten från tre europeiska studier som visar på fördelarna med mRNA-baserade HPV-test vid screening för livmoderhalscancer – fördelar både vad gäller effektivitet och samhällsekonomi.