Gå direkt till innehåll
Äntligen vårväder! Har du koll på ansvaret för pool och studsmatta?

Blogginlägg -

Äntligen vårväder! Har du koll på ansvaret för pool och studsmatta?

Efter en lång vinter är våren äntligen här. Tillsammans med det fina vädret kommer också ofta en längtan efter utomhusaktiviteter som att bada i en pool eller hoppa studsmatta. Men vad behöver man egentligen tänka på innan man sätter upp en pool eller monterar en studsmatta på föreningens mark?

Tillstånd från styrelsen

En bostadsrättshavare behöver ansöka om tillstånd för att sätta upp en flyttbar pool eller montera en studsmatta på föreningens mark. Om du vill sätta upp en pool eller en studsmatta på din uteplats bör du kontrollera vilka regler som gäller i just din förening.

Enligt HSBs normalstadgar 2023 ska bostadsrättsföreningen främja fritidsverksamhet, stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov. Olika typer av lekredskap är många gånger önskvärt hos barnfamiljer. Om flyttbara pooler och studsmattor kan användas med liten risk för skador och störningar kan det vara trevlig för gemenskapen att ge tillstånd till dessa. När tillstånd lämnas bör placering, säkerhet och risken för störningar beaktas. Det kan även vara bra att tänka på att en flyttbar pool innehåller stora mängder vatten som, vid en olycka, kan läcka ut och orsaka vattenskador på bostadsrättsföreningens fastighet.

Vem är ansvarig om skada uppkommer?

Om en skada skulle uppkomma på grund av studsmattan eller poolen kan ägaren till lekredskapet, ofta kanske föräldern till ett barn, bostadsrättsföreningen och tillverkaren i olika scenarier och i olika utsträckning bli ansvariga för skadan.

  • Bostadsrättsföreningen har ett fastighetsägaransvar. Det innebär att bostadsrättsföreningen som fastighetsägare har ett ansvar för att hålla fastigheten säker och se till att den fungerar som den ska och att den inte medför risker för miljön eller hälsan för de boende och utomstående. Det här ansvaret kan aktualiseras när en bostadsrättshavare har ställt upp en studsmatta, flyttbar pool eller annat lekredskap på föreningens mark. Enligt HSBs normalstadgar 2013 svarar även bostadsrättsföreningen för underhållet av gemensamma utrymmen. Om bostadsrättsföreningen väljer att ställa upp en studsmatta eller flyttbar pool på föreningens mark är föreningen skyldig att se till att den underhålls, är i gott skick och att lämplig skyddsutrustning finns. Om skada uppkommer på grund av bostadsrättsföreningens bristande underhåll kan föreningen bli skadeståndsskyldig.
  • Föräldrar har ett ansvar för sina barn, en så kallad tillsynsplikt. Det betyder att föräldrar ansvarar för att barnet inte skadar sig själv eller andra. En ägare till ett lekredskap skulle också kunna bli ansvarig för en skada med hänsyn till exempelvis dess placering.
  • Tillverkaren kan komma att bli ansvarig för en skada om det är ett fel i själva produkten.

Det är inte möjligt att ge ett generellt besked om vem som ansvarar för en eventuell person- eller sakskada kopplat till lekredskap utan detta bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det är dock viktigt att bostadsrättsföreningen är medveten om att fastighetsägaransvaret alltid kan aktualiseras i och med skador och olyckor på föreningens fastighet. Omständigheter som kan påverka bedömningen är vilken vetskap föreningen haft eller borde haft om var poolen eller studsmattan placerats, om tillstånd givits och vad föreningen kunnat göra för att undvika en eventuell skada.

Reglera ansvaret

Även om föreningen aldrig helt kan friskriva sig från ett eventuellt ansvar i egenskap av fastighetsägare kan föreningen göra mycket för att minska risken för att skada inträffar.

Vår rekommendation är att bostadsrättsföreningar reglerar ett tillstånd till montering av flyttbar pool och studsmatta i avtal. I ett avtal kan man villkora tillståndet med exempelvis skyddsnät på studsmatta och att en flyttbar pool övertäcks när den inte används. På detta sätt kan man minska risken för att skador uppkommer. En annan fördel är att man i avtalet förtydligar vilket ansvar bostadsrättshavaren har. Vill ni som bostadsrättsförening ha hjälp att upprätta ett avtal är ni välkomna att höra av er till oss. Vi hjälper er gärna!

Behöver din bostadsrättsförening juridisk hjälp?

Vi har lösningen för er! Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning för bostadsrättsföreningar, även för föreningar som inte är medlemmar i HSB och övriga fastighetsägare. Läs mer om vårt erbjudande och kontakta oss här. Tillsammans går vi igenom ert ärende och ger er det stöd ni behöver.

Om ni är medlemmar i HSB, förtroendevalda eller anställda inom HSB kan ni även ringa HSBs juridiska rådgivning på 0771 472 472. Via rådgivningen får ni kostnadsfri generell juridisk rådgivning inom HSBs verksamhetsområden.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden