Gå direkt till innehåll
Att tänka på när styrelsen kallar till föreningsstämma

Blogginlägg -

Att tänka på när styrelsen kallar till föreningsstämma

Nu börjar våren och sommaren sakta närma sig och det är för många bostadsrättsföreningar dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Det kan vara mycket att tänka på och det är viktigt att både lag och stadgar följs, inte minst när det gäller själva kallelsen till föreningsstämman. Därför vill vi påminna om vad som är viktigt att tänka på och också dela med oss av några tips.

Viktigt att kallelsen sker i tid

Av 16 § i HSBs normalstadgar framgår det att kallelse till ordinarie föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman. När datum för föreningsstämman har fastslagits är det viktigt att styrelsen ser till att kallelsen sker inom denna tidsram.

Kallelsen ska alltid anslås

Av samma paragraf framgår det också att kallelse sker genom anslag på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens fastigheter. Det innebär att kallelsen exempelvis kan sättas upp på en anslagstavla, på entrédörren till vardera trappuppgång eller annan liknande plats. Det är viktigt att styrelsen tänker på det här då det är ett minimikrav enligt HSBs normalstadgar.

För att öka chansen till att fler medlemmar verkligen får del av kallelsen kan styrelsen, utöver att anslå på lämplig plats, även dela ut kallelsen till vardera bostadsrättslägenhet. Det fungerar alldeles utmärkt att också skicka kallelsen till de mejladresser som styrelsen har tillgång till, så länge man uppfyllt minimikravet.

Ärenden ska tydligt anges

Det framgår även av 16 § i HSBs normalstadgar att kallelsen ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på föreningsstämman. Det gäller såväl ärenden som enligt lag och stadgar är obligatoriska att behandla som icke obligatoriska. Det senare kan vara andra ärenden som är initierade av styrelsen eller enskilda motioner. En kallelse som är korrekt utformad ska därmed nära överensstämma med föreningsstämmans föredragningslista.

Behöver er förening fler tips inför föreningsstämman?

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. Vi kan bland annat hjälpa till att ta fram handlingar inför föreningsstämman, rådgivning kring motioner och övriga frågor som kan uppstå. Tveka inte att höra av er om ni vill ha vår hjälp!

Ämnen

Kontakter

Jennifer Rudepalm

Jennifer Rudepalm

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden