Gå direkt till innehåll
Barn anses inte varaktigt sammanbo med förälder - nekas medlemskap i brf

Blogginlägg -

Barn anses inte varaktigt sammanbo med förälder - nekas medlemskap i brf

I ett färskt avgörande från Svea hovrätt prövades frågan om ett vuxet barn som förvärvat en andel av sin förälders bostadsrätt kunde beviljas medlemskap i en bostadsrättsförening. Barnet hade fått en procentandel av bostadsrätten av sin pappa och ansökte därför om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Den aktuella bostadsrättsföreningen var medlem i HSB och hade HSB normalstadgar 2011 version 5.

Enligt bostadsrättslagen får den som förvärvat en andel i en bostadsrätt nekas medlemskap, om annat inte bestämts i bostadsrättsföreningens stadgar. Särskilda regler gäller dock om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller sambor.

I HSB normalstadgar 2011 version 5 finns en bestämmelse om andelsförvärv. Bestämmelsen är densamma i HSB normalstadgar 2023. Enligt bestämmelsen ska den som förvärvat en andel i bostadsrätt beviljas medlemskap om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, sambor eller andra med varandra varaktigt sammanboende närstående personer.

I domen från Svea hovrätt konstaterades att en pappa och dennes barn är att betrakta som närstående. Frågan var dock om de kunde anses vara varaktigt sammanboende med varandra i det aktuella fallet.

Pappan och barnet var folkbokförda på samma adress. Enligt pappans egna uppgifter bodde han med sitt barn en eller ett par dagar i veckan i bostadsrätten. Några ytterligare uppgifter om sammanboendet lämnade varken pappan eller barnet. Svea hovrätt noterade att i en annan dom från förvaltningsrätten så framgick det att barnet inte bodde hos sin pappa, men att pappan gav stöd i vardagen i den lägenhet som hans pappa tillhandahållit honom. Vid en sammantagen bedömning ansåg Svea hovrätt att det inte var visat att pappan och barnet varken varaktigt sammanbott. Barnet nekades således medlemskap i föreningen.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden