Gå direkt till innehåll
Betala inte för mycket i tomträttsavgäld

Blogginlägg -

Betala inte för mycket i tomträttsavgäld

Är er bostadsrättsförenings mark upplåten med tomträtt? Då kommer ni förmodligen att få en markant höjning av tomträttsavgälden nästa gång som en ny avgäldsperiod inleds.

Syftet med tomträtt var från början att möjliggöra bostadsbyggande för de som inte hade råd att köpa marken själva samt att det allmänna skulle kunna tillgodogöra sig en eventuell markvärdestegring av mark som upplåts med tomträtt. Tomträttsavgälden beräknas sedvanligt genom en skälig ränta (avgäldsräntan) på markvärdet (avgäldsunderlaget) vid omregleringstidpunkten. När fastigheten (marken) stiger i värde blir det en högre tomträttsavgäld som ska betalas. För vissa bostadsrättsföreningen innebär detta att tomträttsavgälden mer än dubbleras.

Med tanke på det rådande ekonomiska läget resulterar en höjd tomträttsavgäld i en ännu tuffare ekonomisk situation för bostadsrättsföreningen. Det är därför viktigt att säkerställa att den avgäld som kommunen begär är korrekt och det kan vi hjälpa er med. Vi granskar tomträttsavtalet och den avgäld som kommunen begär. Vi kan även biträda bostadsrättsföreningen vid ett friköp, dvs att bostadsrättsföreningen köper marken från kommunen och tomträtten därmed upphör. Skulle det bli aktuellt med en process i domstol är vi ombud för bostadsrättsföreningen och sköter all kommunikation med domstolen. Ofta är det möjligt för bostadsrättsföreningen att aktivera rättsskyddsmomentet i sin försäkring och då betalar försäkringsbolaget en betydande del av rättegångskostnaderna.

När det kommer handlingar från kommunen om en ny högre avgäld – skriv inte bara på utan att vara säkra på att kommunen har begärt är en avgäld som kommunen har rätt till. Eftersom avgäldsperioderna är långa – minst 10 år – kan även en mindre sänkning per år resultera i stora belopp för bostadsrättsföreningen.

Vi hjälper er!

Medlemmar, förtroendevalda och anställda i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning. Du når oss på telefonnummer 0771 472 472. HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kontakter

Linna Bjernestedt

Linna Bjernestedt

Fastighets- och bolagsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden