Gå direkt till innehåll
Dags för cykelrensning?

Blogginlägg -

Dags för cykelrensning?

Våren står för dörren och det kan vara läge att göra en rensning i föreningens cykelförråd. Men det är inte så lätt som det kanske låter. Föreningen kan bli skadeståndsskyldig och de personer som utför rensningen kan göra sig skyldiga till egenmäktigt förfarande. Nedan följer en handlingsplan som minimerar risken för detta men det går tyvärr inte att eliminera risken helt.

Det första steget är att skriftligen uppmana de boende i fastigheten att märka upp sina cyklar eller ta ut cyklarna ur cykelförrådet. Det går även att göra på motsatt vis – föreningen märker alla cyklar och de boende får ta bort märkningen på de cyklar som de gör anspråk på. Informationen om cykelrensningen bör gå ut både genom utdelning av brev och genom anslag i trapphus och i cykelrummet. Vid andrahandsuthyrningar bör både bostadsrättshavaren och andrahandshyresgästen informeras.

Efter cirka tre månader kan föreningen omhänderta de cyklar som ingen har gjort anspråk på och där ägaren är okänd. De aktuella cyklarna ska nu fotograferas och föreningen behöver upprätta en förteckning som innehåller en beskrivning av varje cykel och med angivande av eventuella ID-nr. Ur bevishänseende bör ingen utföra åtgärder på egen hand utan det ska alltid vara minst två personer närvarande. Förteckningen används sedan för att anmäla cyklarna som hittegods eller kvarglömda saker till Polisen. De omhändertagna cyklarna ska efter polisanmälan skett förvaras i ett låst utrymme under minst sex månader.

För kvarglömda saker eller hittegods är det endast saker som uppenbarligen saknar värde som kan slängas och detta bör ske väldigt restriktivt. Vid minsta osäkerhet bör i princip allt sparas.

Fler funderingar?

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. Tveka inte att höra av er om ni vill ha vår hjälp!

Ämnen

Kontakter

Linna Bjernestedt

Linna Bjernestedt

Fastighets- och bolagsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden