Gå direkt till innehåll
Elprisstöd - vad gäller?

Blogginlägg -

Elprisstöd - vad gäller?

Den 20 februari 2023 kommer Försäkringskassan påbörja arbetet med att betala ut elprisstöd till svenska hushåll. Vilka kommer få del av stödet och hur kan bostadsrättsföreningar hantera det?

Vilka får elprisstödet?

Rätt till elprisstöd har den elanvändare som köper el för eget bruk i Sverige, det är fråga om såväl privatpersoner som företag, föreningar och samfälligheter. Bostadsrättsföreningar har rätt till elprisstöd för perioden oktober 2021 till och med september 2022.

Det är den elanvändare som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 som kommer att få del av stödet. Stödet kommer betalas ut till elanvändare med elanläggning i södra Sverige, elområde SE3 och SE4.

Den 20 februari 2023 kommer stödet att börja betalas ut till privatpersoner. Hur och när företag och bostadsrättsföreningar får del av stödet är ännu inte klart.

Hur ska bostadsrättsföreningar hantera elprisstödet?

En bostadsrättsförening med gemensamt elavtal eller individuell mätning av el med föreningen som elanvändare den 17 november 2022 kommer att få del av elprisstödet till föreningen och inte till medlemmarna eller hyresgästerna själva. Hur elprisstödet ska hanteras i bostadsrättsföreningen är upp till vardera nätägaren, dvs. bostadsrättsföreningens styrelse, att besluta om.

Det finns olika sätt att hantera elprisstödet i bostadsrättsföreningar;

  • Bostadsrättsföreningen behåller stödet,
  • bostadsrättsföreningen rabatterar framtida elkostnader motsvarande erhållet elprisstöd, eller
  • bostadsrättsföreningen för vidare hela elprisstödet till respektive medlem eller hyresgäst.

Om en bostadsrättsförening överväger att hantera elprisstödet enligt de två senare punkterna rekommenderas kontakt med den ekonomiska förvaltaren innan styrelsen fattar beslut, för att se över om det är möjligt att genomföra. En risk är att den administrativa kostnaden för hanteringen av de två senare punkterna blir lika mycket eller högre än elprisstödet i sig.

Uppdatering: Elprisstöd till företag och organisationer

Den 20 februari skickade regeringskansliet ut två förslag på remiss som reglerar utformning av elprisstöd till företag och ger Skatteverket förutsättningar att administrera och betala ut stödet. Ambitionen är att företag och organisationer, exempelvis föreningar, ska kunna sökas hos Skatteverket från den 30 maj 2023. HSB Riksförbunds jurister uppdaterar med ny information löpande. Läs mer om regeringens förslag här.

Kontakta oss!

Vill ni veta mer om hur ni ska tänka kring och hantera elprisstödet är vi gärna behjälpliga. Klicka här för kontaktuppgifter.

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning i frågor som rör boendet.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden