Gå direkt till innehåll
Fågelmatning - en störning?

Blogginlägg -

Fågelmatning - en störning?

Kan fågelmatning utgöra en störning i hyresrättslig mening och kan det i så fall leda till att hyresrätten förverkas? Den frågan prövades i ett nyligen avgjort fall från Svea hovrätt.

Det hela började med att hyresvärden mottog upprepade klagomål från grannar. Enligt grannarna hade en hyresgäst skapat olägenheter i bostadsområdet genom att kontinuerligt mata fåglar runt sin lägenhet. Det var inte bara ljudet av fåglarnas skrik som störde grannarna, utan också den mängd fågelbajs och skräp som fåglarna lämnade efter sig. Dessutom lockade den överflödiga fågelmaten till sig skadedjur, bl.a. råttor, vilket förvärrade situationen ytterligare.

Hyresvärden skickade rättelseanmaningar till hyresgästen där han uppmanades att sluta mata fåglarna. Trots detta fortsatte hyresgästen med sitt beteende, men han hävdade att han hade ändrat sättet han matade fåglarna på. Han påpekade också att hans bostad var rullstolsanpassad och att det inte fanns några andra anmärkningar mot honom, vilket enligt honom gjorde det oskäligt att säga upp hyresrätten.

Hyresnämnden

I hyresnämnden argumenterade hyresvärden att matning av fåglar, beroende på hur det utfördes, kunde leda till oväsen och nedskräpning samt locka till sig skadedjur. Hyresvärden menade att hyresgästen hade åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst genom sitt agerande. Hyresnämnden ansåg dock att hyresvärden inte hade kunnat bevisa att fågelmatningen faktiskt hade orsakat sådana olägenheter i så hög grad att hyresrätten borde sägas upp. Klagomålen från andra grannarna och rättelseanmaningarna som skickats ansågs inte vara tillräckliga bevis och hyresvärdens talan avslogs därför.

Svea hovrätt

Hyresnämndens beslut överklagades och ärendet hamnade i Svea hovrätt. I hovrätten hördes en granne som vittne. Vittnet beskrev att hon hade störts av fåglarna under hela tiden hon hade bott i lägenheten. Hon berättade att hon var tvungen att använda öronproppar när hon sov, hon kunde inte ställa ut möbler på sin uteplats och hon behövde konstant tvätta sin bil på grund av fågelbajs. Vittnet berättade också att hyresgästen nästan dagligen matade fåglarna, och att han ibland till och med ställt ut stora kastruller med kokat ris till dem.

Hovrätten ansåg att utredningen visade att hyresgästen under en lång period och i mycket stor omfattning hade matat fåglar och att detta hade orsakat betydande olägenheter för grannarna. Trots rättelseanmaningar från hyresvärden hade fågelmatningen fortsatt. Hovrätten kom fram till att hyresgästen genom sitt agerande hade utsatt grannarna för störningar i sitt boende som gick utöver vad de rimligen skulle behöva tåla.

Hovrätten tog hänsyn till hyresgästens personliga omständigheter, som inkluderade att hans bostad var rullstolsanpassad och att det inte fanns några andra anmärkningar mot honom. Trots detta fann hovrätten att han hade åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att hyresvärden hade rätt att säga upp hyresavtalet.

Vi hjälper er!

Medlemmar, förtroendevalda och anställda i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning. Du når oss på telefonnummer 0771 472 472. HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden