Gå direkt till innehåll
Får bostadsrättsföreningen gå in med huvudnyckeln?

Blogginlägg -

Får bostadsrättsföreningen gå in med huvudnyckeln?


Som fastighetsägare har bostadsrättsföreningen ett lagstadgat ansvar för att hålla huset och marken i gott skick. Att huset ska underhållas innebär också att bostadsrättsföreningen ibland behöver utföra arbeten i bostadsrättshavares lägenheter. Men när har en bostadsrättsförening rätt att kräva tillträde till en bostadsrättshavares lägenhet? Får bostadsrättsföreningen gå in med huvudnyckeln om bostadsrättshavaren vägrar öppna dörren?

Rätt till tillträde

Det finns en lagstadgad rätt för bostadsrättsföreningar att i vissa situationer tillträda en bostadsrättshavares lägenhet. En bostadsrättsförening har bland annat rätt att tillträda en lägenhet för att utöva tillsyn och kontrollera att bostadsrättshavaren håller lägenheten i gott skick, att otillåtna ingrepp inte gjorts och att lägenheten används för avsett ändamål. Bostadsrättsföreningen har också rätt att tillträda lägenheten för att underhålla och utföra, eller se över om behov finns för att utföra, sådant arbete som bostadsrättsföreningen ansvarar för enligt lag och stadgar. Tillträdet till lägenheten måste däremot vara objektivt motiverat och vill bostadsrättsföreningen exempelvis utföra tillsyn av en lägenhet, måste tillsynen vara nödvändig.

Om bostadsrättshavaren nekar tillträde

En bostadsrättshavare har rätt att neka tillträde till sin lägenhet om denne har en giltig ursäkt för det. Skulle en bostadsrättshavare däremot neka tillträde när bostadsrättsföreningen har rätt till det och inteha en giltig ursäkt, föreligger grund för förverkande. Vägrat tillträde utan giltig ursäkt innebär således att bostadsrättshavaren kan komma att bli uppsagd. Detta förutsätter dock att en rättelseanmodan skickas till bostadsrättshavaren först. Det är viktigt att en sådan rättelseanmodan är upprättad på rätt sätt då den annars riskerar att bli ogiltig. Om bostadsrättsföreningen blir nekad tillträde till en lägenhet är det därför bra att ta hjälp av en jurist för att komma vidare med ärendet.

Får bostadsrättsföreningen gå in med huvudnyckel?

Som nämnt ovan har en bostadsrättsförening i vissa situationer en lagstadgad rätt till tillträde. Detta innebär däremot inte att rätten sträcker sig till att på egen hand gå in i bostadsrättshavarens lägenhet utan dennes samtycke. Om bostadsrättshavaren inte har samtyckt till tillträdet får bostadsrättsföreningen alltså inte använda huvudnyckeln för att ta sig in i lägenheten. Om detta görs kan bostadsrättsföreningen anses ha begått ett brott. För att undvika detta kan bostadsrättsföreningen istället ta hjälp av en jurist och vända sig till Kronofogden för att ansöka om särskild handräckning. På så sätt kan bostadsrättsföreningen få hjälp med att tillträda lägenheten utan att riskera att begå ett brott.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroende valda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning på telefonnummer 0771 472 472. Vi kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden