Gå direkt till innehåll
Får min dotter låna lägenheten i sommar?

Blogginlägg -

Får min dotter låna lägenheten i sommar?

Sommarvädret är här och för många börjar snart den efterlängtade semestern. Under sommaren brukar vissa välja att lämna sin lägenhet för att tillbringa semestern på annan ort. Det är inte ovanligt att lägenheten då ”lånas ut” till exempelvis en vuxen dotter eller någon annan närstående. Men är det tillåtet? Vi reder ut rättsläget!

Andrahandsupplåtelse av bostadsrätt

En bostadsrätt får inte upplåtas i andra hand utan styrelsens eller hyresnämndens samtycke. Om en bostadsrättshavare flyttar ut ur sin lägenhet en period medan någon annan flyttar in, kan det vara fråga om en andrahandsupplåtelse. Så kan vara fallet även om den som flyttar in är någon närstående till bostadsrättshavaren, exempelvis en vuxen dotter.

Med andrahandsupplåtelse avses dels uthyrning som sker mot betalning, dels upplåtelse utan ersättning. Det kan alltså vara fråga om en andrahandsupplåtelse även om lägenheten bara lånas ut utan ersättning.

Det som avgör om det är fråga om en andrahandsupplåtelse eller inte är i vilken utsträckning den som lånar lägenheten har rätt att självständigt bruka denna. Detta är inte helt lätt att avgöra. En bedömning behöver göras i varje enskilt fall. Några exempel på omständigheter som kan påverka bedömningen är hur ofta bostadsrättshavaren besöker lägenheten och om bostadsrättshavaren meddelar sin ankomst i förväg till den som lånar lägenheten. Om lägenheten inte används alls av bostadsrättshavaren lär det vara fråga om en andrahandsupplåtelse. Om du som bostadsrättshavare är osäker på om det är fråga om en andrahandsupplåtelse eller inte kan det vara bra att ta det säkra före det osäkra och ansöka om tillstånd hos styrelsen.

Tillstånd till andrahandsupplåtelse

Om det är fråga om en andrahandsupplåtelse ska bostadsrättshavaren ansöka om tillstånd hos föreningens styrelse. Enligt bostadsrättslagen ska tillstånd lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för andrahandsupplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Utgångspunkten är att en bostadsrättshavare som vill kunna återvända till sin lägenhet ska ha relativt stor frihet att upplåta sin lägenhet i andra hand under viss tid.

En bostadsrättshavare som under sommaren vill låna ut sin lägenhet till en närstående kan tänkas ha flera giltiga skäl till andrahandsupplåtelse. För det första kan vistelse utomlands eller på annan ort i Sverige i sig utgöra ett giltigt skäl för andrahandsupplåtelse. I många fall krävs det dock att det är fråga om en längre vistelse utomlands eller på annan ort för att detta skäl ska vara aktuellt. För det andra kan uthyrning till närstående anses vara ett giltigt skäl. Det är således ofta lättare att få tillstånd att låna ut lägenheten till exempelvis en vuxen dotter än till en kompis.

Det är viktigt att komma ihåg att en bedömning av om tillstånd ska beviljas eller inte alltid ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Även om uthyrning till närstående och vistelse på annan ort kan utgöra giltiga skäl behöver det alltså inte betyda att tillstånd alltid ska ges. Bostadsrättshavarens skäl ska vägas mot föreningens befogade anledningar att vägra samtycke. I vissa fall väger föreningens befogade anledningar tyngre än bostadsrättshavarens skäl. Generellt gäller också att en bostadsrättshavares skäl väger lättare med tiden.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning på telefonnummer 0771 472 472. Vi kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Presskontakt

Ina Westerström

Ina Westerström

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm