Gå direkt till innehåll
Föreningens möjlighet att höja årsavgiften

Blogginlägg -

Föreningens möjlighet att höja årsavgiften

Med anledning av det ekonomiska läge som råder behöver många föreningar höja årsavgiften för sina medlemmar. Höjningen kan vara av mindre eller större omfattning, och en enskild bostadsrättshavare kan oavsett känna sig påverkad av förändringen på ett eller annat sätt. Hur mycket får en bostadsrättsförening höja sina årsavgifter egentligen, och finns det en övre gräns? Vad man kan man som bostadsrättshavare göra om man inte håller med om höjningen?

Årsavgiften utgör en månatlig avgift till föreningen, och täcker kostnader för föreningens löpande verksamhet. Detta framgår av 7 kap. 14 § bostadsrättslagen. Styrelsen i föreningen har exklusiv behörighet att besluta om årsavgiften utifrån föreningens ekonomi och kostnader som föreningen har, såsom kostnader för bl.a. amorteringar, skatter, försäkringar, fastighetsförvaltning, skulder, el och vatten. Avgiften bestäms efter grunderna som anges i stadgarna. I HSB:s normalstadgar 2023 framgår dessa grunder av 11 §. Vidare ska årsavgiften täcka framtida underhåll, vilket exempelvis kan innefatta en framtida stamrenovering. Det är då bra att föreningen redan har en buffert för att genomföra renoveringen så att föreningen slipper chockhöja avgiften för sina medlemmar för att finansiera denna.

Beträffande höjningen av årsavgiften finns det ingen övre gräns för hur mycket avgiften får höjas. I tider där det råder hög inflation kan det vara nödvändigt för en bostadsrättsförening att höja avgiften. Det är dock lämpligt att styrelsen har lång framförhållning och planering av sina utgifter, och därmed ser till att avgiften höjs stegvis varje år i stället för att genomföra plötsliga och stora höjningar.

En möjlighet för bostadsrättsinnehavaren att överklaga en höjning av årsavgiften finns inte. I stället kan man förbereda sig genom att vara engagerad i sin förening och hålla koll på föreningens ekonomiska läge under året. Om man anser att en höjning är oskälig, kan man rösta fram en annan styrelse under en stämma som omvärderar föreningens ekonomiska ställning och som då också kan justera årsavgiften.

En ytterligare möjlighet att undkomma höga höjningar av årsavgiften är att utnyttja sin frånträdesrätt enligt 7 kap. 17 § bostadsrättslagen. Detta innebär en möjlighet för bostadsrättshavaren att säga upp samt frånträda bostadsrätten efter att beslut fattats om avgiftshöjning. Detta är dock endast möjligt om det inte är oskäligt mot föreningen eller dess medlemmar. Vid frånträdande övergår bostadsrätten till föreningen, som ska betala skälig ersättning (7 kap. 29 § bostadsrättslagen) för bostadsrätten. Skälig ersättning utgörs av marknadsvärdet, om det inte finns särskilda skäl, till exempel att det i föreningens stadgar finns en s.k. prisföreskrift. Denna lösning kan kännas extrem men det är bra att känna till att möjligheten finns.

Behöver din bostadsrättsförening juridisk hjälp?

Vi har lösningen för er! Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning för bostadsrättsföreningar, även för föreningar som inte är medlemmar i HSB och övriga fastighetsägare. Läs mer om vårt erbjudande och kontakta oss här. Tillsammans går vi igenom ert ärende och ger er det stöd ni behöver.

Om ni är medlemmar i HSB, förtroendevalda eller anställda inom HSB kan ni även ringa HSBs juridiska rådgivning på 0771 472 472. Via rådgivningen får ni kostnadsfri generell juridisk rådgivning inom HSBs verksamhetsområden.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden