Gå direkt till innehåll
Förvaring i trapphus

Blogginlägg -

Förvaring i trapphus

Får jag förvara saker i trapphuset?

Ibland känns hallen för liten och då kan trapphuset uppfattas som den perfekta platsen att förvara diverse saker i. Frågan är dock om det är tillåtet att göra så. Hur ska föreningen tänka och agera kring detta?

Vems ansvar är trapphuset?

Föreningen har underhålls- och reparationsansvar för trapphuset och föreningen får mot bakgrund av detta också bestämma vad som får och inte får förvaras där. Om föreningen inte har gett sitt tillstånd till det får en bostadsrättshavare som huvudregel inte förvara någonting alls i trapphuset.

Trapphuset är en viktig utrymningsväg

Trapphuset är ett gemensamt utrymme för alla föreningens medlemmar och är i händelse av brand eller sjuktransport den huvudsakliga utrymningsvägen. Det är därför viktigt att det inte förvaras saker i trapphuset som blockerar eller försämrar utrymningsmöjligheterna. MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, rekommenderar att trapphus hålls helt fria från saker dels på grund av utrymningsmöjligheterna, dels på grund av risken för brand och rökutveckling. På MSB:s hemsida finns mer information om detta.

Får man flytta på någon annans saker i trapphuset?

Trots blockering av utrymningsvägar och brandrisk kan föreningen inte kasta eller ta saker i beslag om de förvaras i trapphuset. Ett sådant handlande kan utgöra egenmäktigt förfarande och är alltså brottsligt.

Om egendomens ägare är känd ska föreningen i stället först uppmana ägaren att ta hand om sin egendom. Om ägaren inte hämtar eller flyttar egendomen kan föreningen ansöka om särskild handräckning hos Kronofogden som då kommer flytta eller omhänderta egendomen åt föreningen.

Om egendomens ägare inte är känd ska föreningen anmäla egendomen till polisen som hittegods eller kvarglömd egendom. Efter det ska föreningen förvara egendomen på ett säkert och låst ställe under minst sex månader. Föreningen bör noggrant dokumentera processen och de åtgärder som vidtas för att kunna styrka att föreningen har följt alla ovanstående steg.

Fler funderingar?

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. Tveka inte att höra av er om ni vill ha vår hjälp!

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden