Gå direkt till innehåll
Förvaring i trapphuset - är det tillåtet?

Blogginlägg -

Förvaring i trapphuset - är det tillåtet?

Vintern är här igen och visst är det tråkigt att behöva ta in en blöt pulka eller barnvagn i lägenheten innan den fått stå och torka någon annanstans? För vissa har trapphuset blivit den perfekta platsen att förvara diverse saker på. Frågan är dock om det är tillåtet att göra så. Hur ska föreningen tänka och agera kring detta?

Vems ansvar är trapphuset?

Trapphuset är en sådan del av fastigheten som föreningen har underhålls- och reparationsansvar för.

Med andra ord är det föreningen som bestämmer vad som får förvaras där. En bostadsrättshavare får alltså inte förvara någonting alls i trapphuset, utan att ha fått ett tillstånd av föreningen.

Trapphuset – en viktig utrymningsväg

Föreningen måste tänka på att trapphuset kan vara en viktig utrymningsväg och det bör inte tillåtas att det förvaras saker som blockerar eller försämrar utrymningsvägar. En till sak som föreningen bör tänka på är att förvaring av brännbart material i trapphus också kan vara en fara vid händelse av brand.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att trapphus alltid ska vara fria från brännbara föremål. På MSB:s hemsida finns bra information att ta del av kring bland annat detta.

Hjälp från kronofogdemyndigheten

Föreningen kan ta hjälp av kronofogdemyndigheten om en bostadsrättshavare vägrar ta bort saker som den har placerat i trapphuset. Det som är aktuellt är då att ansöka om särskild handräckning.

För allas trivsel och säkerhet i föreningen är det förstås önskvärt om styrelsen och de boende kan vara överens om vad som gäller beträffande förvaring i trapphus. Regler kring detta kan tas in i föreningens ordningsregler och det kan vara bra att med jämna mellanrum påminna de boende om vad som gäller i föreningen.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroende valda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning på telefonnummer 0771 472 472. Vi kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden