Gå direkt till innehåll
Grilla på balkongen i påsk?

Blogginlägg -

Grilla på balkongen i påsk?

Vi är nu i påskveckan och många ser fram emot en välförtjänt långhelg med förhoppningsvis varmare väder efter en lång vinter. Många planerar möjligen även att inleda grillsäsongen på balkongen för att fira våren. Grillning på balkong är dock inte endast en härlig matupplevelse utan omgärdas ofta av regler för säkerhet och grannsämjans skull. Vet du vilka regler som gäller för grillning på balkong i just din bostadsrättsförening?

Varje år när grillsäsongen inleds uppkommer en hel del frågor från medlemmar i bostadsrättsföreningar om vad som egentligen gäller när man tar fram sin grill och planerar matlagning på balkongen eller står i begrepp att investera i en ny grill. Hur trevlig en grillstund än kan vara kan den förutom att orsaka visst obehag för grannar, som får ta del av grillningen oavsett de vill eller inte, även orsaka bränder om den inte hanteras på rätt sätt.

Det finns inga lagregler som specifikt förbjuder grillning på balkong men bostadsrättsföreningar har rätt att besluta om egna regler kring grillning. I takt med att grillning har blivit populärare har många bostadsrättsföreningar numera valt att införa regler kring om och i så fall vilka grillar som tillåts på balkong.

Vanligtvis tillåter bostadsrättsföreningar grillning med elgrill men har infört begränsningar kring annan grillutrustning som engångsgrillar, kolgrillar och gasolgrillar. Engångs- och kolgrillar är ofta helt förbjudna att använda på balkonger, ur säkerhets- men även grannsynpunkt då röken kan uppfattas som störande av grannar. Gasolgrillar är oftare tillåtna, trots att även dessa sprider mer rök och matos än elgrillar. Avseende gasolgrillar finns vanligtvis regler kring vilken storlek på gasoltub som tillåts och viktiga regler om hur gasoltuber ska förvaras.

Stäm av med styrelsen i din bostadsrättsförening vilka regler som har satts upp innan du inleder grillsäsongen. Som alltid är det även bra att stämma av med grannar innan grillen dras igång och matos sprider sig in genom öppna fönster och balkongdörrar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bistår vidare med råd kring brandsäkerhet vid grillning på balkong, www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/brandsakerhet-i-hemmet/grilla-pa-tomt-eller-balkong.

Fler funderingar?

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. Tveka inte att höra av er om ni vill ha vår hjälp!

Ämnen

Kontakter

Stefan Parre

Fastighets- och Bolagsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden