Gå direkt till innehåll
Vad händer om någon halkar på er fastighet -  Har ni sandat?

Blogginlägg -

Vad händer om någon halkar på er fastighet - Har ni sandat?

Akustiken utomhus blir harmonisk, infrastrukturen i storstäderna sparkar bakut och dagarna blir ljusare. Med andra ord, snökaos. Här i Stockholm vandrar temperaturen uppåt plusgrader under dagarna för att sedan frysa på under natten. Halkan är ett faktum och fastighetsägarna släpar tappert ut skyltarna prydda med texter som ”Risk för ras”.

Hur ser det ut i er bostadsrättsförening? Vad har ni för rutiner när snökaoset slår till? Har ni sandat ordentligt? Skottar ni taken? Det är viktigt att ni som sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening funderar på om ni har vidtagit tillräckliga åtgärder beträffande sandning och snöskottning.

Ansvar

Bostadsrättsföreningen ansvarar, i egenskap av fastighetsägare, för sandning och snöskottning inom fastigheten och ansvaret kan även sträcka sig till området kring fastigheten såsom trottoarer och gångbanor (olika regler gäller i olika kommuner så titta på er kommuns hemsida för mer information). Bostadsrättsföreningen har också ett ansvar för snö- och istappsröjning från tak.

Skadestånd

Om någon halkar på en gångbana inom bostadsrättsföreningens område eller får en istapp i huvudet så kan bostadsrättsföreningen, i egenskap av fastighetsägare, bli skadeståndsskyldig. En bedömning får göras i det enskilda fallet för att se om bostadsrättsföreningen har vidtagit de åtgärder som man kan begära. Att sätta ut en skylt där det står ”Risk för ras” räcker inte.

Avtal med entreprenör

Bostadsrättsföreningen kan teckna ett avtal med en entreprenör angående sandning och snöskottning. Det är då viktigt att klart och tydligt i avtalet ange vad som faller på entreprenören att vidta för åtgärder. Om det är möjligt är det bra för bostadsrättsföreningen om man kan få entreprenören att även påta sig ansvar för att bevaka is- och snöläget för fastigheten (tillsynen). I annat fall hamnar ansvaret att löpande bevaka is- och snöläget på styrelsen i bostadsrättsföreningen.

Det är bra om bostadsrättsföreningen alternativt entreprenören dokumenterar när man har sandat, skottat m.m.

HSBs jurister kan hjälpa er förening

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472.

HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden