Gå direkt till innehåll
Hur medlemmar kan påverka och engagera sig i bostadsrättsföreningen

Blogginlägg -

Hur medlemmar kan påverka och engagera sig i bostadsrättsföreningen

Som medlem i en bostadsrättsförening har man stora möjligheter att påverka sitt boende och hur föreningen förvaltas. Det finns flera olika sätt att engagera sig, så ta chansen att vara med och påverka i bostadsrättsföreningen.

Styrelseledamot

Den som är intresserad av att engagera sig lite mer i bostadsrättsföreningen kan ställa upp som kandidat vid val av styrelseledamöter. Styrelsen sköter den löpande förvaltningen och skötseln av föreningen, på så sätt får man som ledamot ett helhetsansvar och direkt inflytande i bostadsrättsföreningens angelägenheter. Styrelseledamöterna ska se till föreningens bästa i de beslut som fattas och inte till vad som är bäst för personen själv.

Valberedning

Valberedningens roll är dessvärre ofta underskattad, men är faktiskt en av de mest inflytelserika rollerna i bostadsrättsföreningen. Valberedningens viktigaste uppgift är att förbereda och ta fram förslag till de förtroendeposter som finns i föreningen, exempelvis ordförande och styrelseledamöter. Om valberedningen har gjort ett bra arbete är förutsättningarna för att bostadsrättsföreningen ska få en kompetent och väl fungerande styrelse mycket goda.

Intresse- och arbetsgrupper

Det finns många andra sätt att engagera sig i bostadsrättsföreningen än ett förtroendeuppdrag. Många föreningar har arbetsgrupper för olika intresseområden, exempelvis trädgårds- eller fritidsgrupp.

Motion till stämman

Det är som sagt inte bara möjligt att engagera sig eller påverka genom att ha ett förtroendeuppdrag eller vara med i en intresse- eller arbetsgrupp, utan det kan även vara genom att lämna in en motion till stämman. Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen har rätt att lämna in motioner till stämman, viktigt är att kontrollera i stadgarna innan vilket datum en motion ska lämnas in till styrelsen för att tas upp på den kommande stämman. Det finns inte några formkrav för en motion, men det är viktigt att det finns ett förslag som stämman kan ta ställning till.

Alla kan engagera sig!

Det finns många fler sätt än ovanstående att visa sin vilja att förbättra boendet i bostadsrättsföreningen. Ju fler engagerade bostadsrättshavare, desto trevligare och bättre blir bostadsrättsföreningen.

Kontakta oss!

Medlemmar, förtroendevalda och anställda i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning. Du når oss på telefonnummer 0771 472 472. HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden