Gå direkt till innehåll
Kryp i lägenheten

Blogginlägg -

Kryp i lägenheten

Många bostadsrättshavare fasar att drabbas av ohyra i sin lägenhet. Och vissa av de som drabbas av ohyra i sin lägenhet kan uppleva en känsla av skam och därför dra sig för att meddela styrelsen om vad som skett. Vi vill belysa hur viktigt det är att informera styrelsen i bostadsrättsföreningen omedelbart om du skulle drabbas av ohyra.

Ohyra – vad är det?

I bostadsrättslagen talas det om ohyra, men inte vad som avses med ohyra. Exempel på ohyra kan vara vägglöss, kackerlackor, tvestjärtar, myror, pälsängrar och mjölbaggar.

Vems ansvar?

Både bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen har ett ansvar när ohyra uppkommer i en bostadsrättslägenhet.

Bostadsrättshavaren har ett ansvar för att se till att ohyra inte kommer in i lägenheten samt att informera styrelsen direkt om ohyra upptäcks.

Bostadsrättshavaren har nämligen ansvaret för att hålla lägenheten i gott skick och i det ansvaret ingår att se till att ohyra inte kommer in i lägenheten. Det finns ett uttryckligt förbud mot att ta in egendom i lägenheten som man vet är eller man har anledning att misstänka är behäftad med ohyra (§ 38 i HSB normalstadgar).

Bostadsrättshavare kan i vissa fall riskera att nyttjanderätten till lägenheten förverkas och att man blir uppsagd på grund av ohyra. Det kan ske om bostadsrättshavaren genom vårdslöshet vållat att det finns ohyra i lägenheten eller efter oskäligt dröjsmål meddelat styrelsen att ohyra finns i lägenheten och därigenom bidragit till att ohyran spridits i föreningens hus.

Bostadsrättsföreningen är alltid skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att utrota ohyran. Detta gäller oavsett om bostadsrättshavaren själv har varit vållande till att ohyran har kommit in i lägenheten. I en situation där bostadsrättshavaren varit vållande kan dock föreningen kräva att bostadsrättshavaren står för de uppkomna kostnaderna.

Ersättning

En bostadsrättshavare som inte på något sätt varit vållande till förekomsten av ohyra i lägenheten har alltid rätt till ersättning för "nödvändiga kostnader" som denne drabbas av i anledning av saneringen.

I de fall bostadsrättshavaren kan visa att ohyran beror på försummelse från föreningens sida kan denne få rätt till skadestånd.

Det går att komma till rätta med ohyra, men det är viktigt att du omedelbart meddelar föreningen om du blir drabbad! 

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. 

Ämnen

Kontakter

André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404
Kawa Zolfagary

Kawa Zolfagary

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-205 59 62

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden