Gå direkt till innehåll
Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor förlängs till slutet av 2021

Blogginlägg -

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor förlängs till slutet av 2021

Den 2 december 2020 fattade riksdagen beslut att förlänga de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor. Eftersom rådande pandemi gör att det inte går att förutse när stämmor kan hållas i normal ordning förlängs den tillfälliga lagens giltighetstid till den 31 december 2021.

Den tillfälliga lagändringen innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning.

Ni hittar beslutsunderlag och beslut här:

HSBs rekommendation till bostadsrättsföreningar

Enligt lag ska ordinarie föreningsstämma hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. På grund av den ökade smittspridningen av covid-19 under hösten har förbudet mot allmänna sammankomster stramats åt och antalet deltagare begränsats till högst åtta personer. Med anledning av förbudet som började gälla 24 november 2020 och i syfte att minska smittspridningen rekommenderar HSB Riksförbund:

  • Avvakta med att ta upp ärenden för beslut på stämman som kan vänta utan olägenhet. 

  • För att minska risken för smittspridning har flera tillfälliga lagändringar införts som bland annat gör det möjligt att delta på distans eller poströsta istället för att delta fysiskt på stämman. Utnyttja möjligheten att genomföra stämman via antingen elektronisk uppkoppling med poströstning eller enbart genom poströstning.

  • Bostadsrättsföreningar med brutet räkenskapsår bör kontrollera i sina stadgar när ordinarie stämma senast kan genomföras. Om en bostadsrättsförening med brutet räkenskapsår redan har kallat till en fysisk ordinarie föreningsstämma bör föreningen dra tillbaka kallelsen och gå ut med en ny kallelse till en stämma som genomförs via elektronisk uppkoppling med poströstning eller enbart genom poströstning.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Presskontakt

Maria Mati

Maria Mati

Fastighetsjurist Juridik