Gå direkt till innehåll
När kan en förening ansöka om vanlig eller särskild handräckning hos kronofogden?

Blogginlägg -

När kan en förening ansöka om vanlig eller särskild handräckning hos kronofogden?

Ibland händer det i bostadsrättsföreningar att uppsagda bostadsrättshavare vägrar flytta från lägenheten, att bostadsrättshavare gör olovliga ingrepp på föreningens egendom, olovligen tar förråd ianspråk, olovligen förvarar egendom i föreningens gemensamma utrymmen med mera.

För att komma tillrätta med de nämnda problemen behöver föreningen Kronofogdemyndighetens hjälp, föreningen får nämligen inte agera hela vägen i sådana ärenden själv.

Hos kronofogdemyndigheten kan föreningen ansöka om vanlig handräckning eller särskild handräckning för att komma tillrätta med bland annat de nämna problemen ovan. Men hur vet man om man ska ansöka om vanlig handräckning eller särskild handräckning?

Vanlig handräckning

Ansökan om vanlig handräckning kan göras hos kronofogden i fall där en bostadsrättsinnehavare ska avhysas från sin bostad, till exempel då nyttjanderätten till bostaden förverkats.

Om en ansökan om vanlig handräckning bifalls hjälper Kronofogdemyndigheten till att verkställa beslutet och ser till att en avhysning faktiskt sker. Värt att notera är att om den som kravet riktas mot bestrider ansökan kan Kronofogdemyndigheten inte besluta om vanlig handräckning. Då får föreningen istället avgöra om ärendet ska lämnas över till tingsrätten för prövning.

Särskild handräckning

Ansökan om särskild handräckning görs vid olovliga besittningsrubbningar eller då andra olovliga åtgärder vidtagits med någon annans egendom. Exempel på när särskild handräckning kan bli aktuell är då en bostadsrättsinnehavare vägrar ge styrelsen tillträde till sin lägenhet, olovligen förvarar saker i trapphuset, utför olovliga ingrepp på föreningens egendom eller olovligen tar ett förråd i föreningen i anspråk.

När man ansöker om särskild handräckning är det viktigt att man bifogar skriftlig bevisning som styrker den olovliga besittningsrubbningen. Bevisen kan exempelvis bestå av avtal, kontrakt, fotografier eller beslut. Precis som vid vanlig handräckning hjälper Kronofogdemyndigheten till att verkställa ett beslut om särskild handräckning om en sådan ansökan bifalls. Kronofogdemyndigheten kan fatta beslut om särskild handräckning även om den som ansökan riktas mot bestrider ansökan.

För att kunna ansöka om vanlig och särskild handräckning krävs att motparten är känd. Föreningen kan alltså inte ansöka om särskild handräckning på grund av att någon exempelvis olovligen tagit ett förråd i anspråk om föreningen inte vet vem det är som har gjort det. Innan man ansöker om vanlig eller särskild handräckning är det bra att föra en dialog med den berörde och ge denne en chans att rätta sig.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. 

Ämnen

Presskontakt

André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404
Kawa Zolfagary

Kawa Zolfagary

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-205 59 62

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm