Gå direkt till innehåll
Nytt år - nya förslag till motioner?

Blogginlägg -

Nytt år - nya förslag till motioner?

Ett nytt år är nu påbörjat och för de bostadsrättsföreningar som har slutna räkenskapsår innebär det att det snart är dags för föreningsstämma. Det är nämligen under våren som många bostadsrättsföreningar har sina ordinarie föreningsstämmor. Om du har någon bra idé som du vill att dina grannar ska fatta beslut om på nästa föreningsstämma är det dags att kolla upp när motionerna ska vara inlämnade.

Motion – en möjlighet att påverka

En gång om året har medlemmar möjlighet att väcka frågor som ska behandlas på en föreningsstämma i bostadsrättsföreningen. Detta genom att ge in en handling som kallas motion till styrelsen.

En motion ska innehålla ett förslag till beslut som stämman kan ta ställning till. Det är viktigt att förslaget är tydligt så att man vet vad det är medlemmarna ska ta ställning till, vad det är man röstar för eller emot. I övrigt finns inga bestämmelser om hur en motion ska se ut.

När ska motioner lämnas in?

Du får titta efter vad stadgarna, i just din bostadsrättsförening, säger om tidpunkten för att lämna in motioner. Kolla upp det redan nu om du vet att en ordinarie föreningsstämma ska hålls under våren.

Information i kallelsen

Om en motion lämnas in i rätt tid till bostadsrättsföreningen så måste den tas upp på föreningsstämman.

Det är viktigt att innehållet i motionen anges redan i kallelsen till föreningsstämman. Kallelsen till en föreningsstämma ska nämligen alltid innehålla de ärenden som ska behandlas. Antingen redogörs det tydligt i kallelsen för motionens innehåll eller så bifogas motionen i dess helhet, vilket kan vara att föredra. För att medlemmarna på ett bra sätt ska kunna bilda sig en uppfattning i frågan bör även styrelsens svar på motionen bifogas kallelsen.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. 

Ämnen

Presskontakt

Maria Mati

Maria Mati

Fastighetsjurist Juridik