Gå direkt till innehåll
Omförhandling av hyresavtal – vi hjälper er!

Blogginlägg -

Omförhandling av hyresavtal – vi hjälper er!

Många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare har lokaler i sina fastigheter som hyrs ut och som därigenom genererar extra inkomst. Förhållandet mellan fastighetsägaren och hyresgästen regleras i lokalhyresavtal, vilka kan vara utformade på olika sätt beroende på vem som tagit fram hyresavtalet och när så gjordes. Det är däremot inte helt enkelt att på egen hand utläsa om det lokalhyresavtal som finns är bra eller om det kanske är dags omförhandla villkoren i lokalhyresavtalet.

Fallgropar vid uppsägning av lokalhyresavtal

Omförhandling av lokalhyresavtal innebär att hyresgästen sägs upp för villkorsändring. Vid uppsägning av lokalhyresavtal finns det en hel del att tänka på. Här listar vi några av de vanligaste fallgroparna.

 • Fel part eller avtal
  Uppsägningen ska innehålla information om vilket hyresavtal och till vem handlingen riktar sig. Det händer att hyresvärdar anger fel part i uppsägningen, exempelvis om man angett den fysiska personen som hyresgäst i stället för den juridiska personen som var den som faktiskt stod på hyresavtalet. I vissa situationer kan det också vara knepigt att utläsa vem som är hyresgäst, till exempel om det finns flera olika bolag i samma koncern. Det är också viktigt att det tydligt framgår vem som är avsändare.
 • Uppsägning vid fel tidpunkt
  Det är viktigt att uppsägningen sker vid rätt tidpunkt! Om uppsägningen görs för sent riskeras avtalet att förlängas med en ny hyresperiod vilket kan innebär att avtalet förlängs flera år på oförändrade villkor.
 • De nya villkoren anges inte
  När ett avtal sägs upp för villkorsändring behöver hyresvärden precisera de nya villkoren i uppsägningen vilket oftast sker genom att ett förslag till nytt avtal bifogas uppsägningen. Det ska tydligt framgå att hyresvärden avser att omförhandla villkoren. För det fall uppsägningen inte tar upp de nya villkoren riskerar hyresvärden att förlora hyresgästen. Hyresvärden riskerar också att betala skadestånd till hyresgästen.
 • Muntlig uppsägning och uppsägning som inte delges
  En uppsägning ska alltid vara skriftlig. Vidare är utgångspunkten att en uppsägning ska delges. Det är avsändaren som ska kunna styrka att delgivning skett på rätt sätt. Utan delgivning blir uppsägningen ogiltig.
 • Lokalhyresgästens rätt till skadestånd
  En lokalhyresgäst som hyrt en lokal i mer än 9 månader har ett indirekt besittningsskydd vilket innebär att hyresgästen kan ha rätt till skadestånd vid uppsägning, till exempel om hyresvärden säger upp lokalhyresavtalet utan saklig grund eller om hyresvärden vid uppsägning för villkorsändring uppställer oskäliga villkor. Hyresgästen skadestånd ska omfatta flyttningskostnader, värdeminskning på hyresgästens egendom och kvarvarande värde av ändringsarbeten som hyresgästen har bekostat.

Fördelar med att omförhandla lokalhyresavtal

Det kan vara fördelaktigt för hyresvärden att omförhandla sina lokalhyresavtal, dels ekonomiskt då det kan finnas möjlighet att ta ut en högre hyra och införa en indexklausul om så önskas. Det kan även finna andra fördelar så som tydligare reglering kring ansvarsfördelning, bättre villkor och fördelaktigare uppsägnings- och förlängningstider. HSB Riksförbunds jurister hjälper er gärna att gå igenom de delar som kan förtydligas och förbättras i samband med en omförhandling av era lokalhyresavtal.

Paketerbjudande

Vi vet att det kan kännas snårigt och komplext att säga upp och omförhandla lokalhyresavtal. Därför har vi tagit fram ett paketerbjudande för omförhandling av hyresavtal där vi gärna hjälper er i processen.

Detta ingår i paketerbjudandet:

 • Genomgång av nuvarande hyresavtal
 • Upprättande av uppsägningshandling och meddelande för villkorsändring
 • Framtagande av standardavtal för lokal inklusive
  • Fastighetsskatteklausul för lokal
  • Personuppgiftsklausul för lokal
  • Indexklausul för lokal

Vårt paketpris

För bostadsrättsförening som är medlem i HSB är priset 11 900 kronor exklusive moms. För bostadsrättsförening som inte är medlem i HSB är priset 14 500 kronor exklusive moms. Arbete med att ta fram särskilda bestämmelser och andra villkor som inte omfattas av paketerbjudandet sker på löpande räkning enligt HSB Riksförbunds gällande prislista (2 250 – 2 650 kronor per timme exklusive moms).

Välkommen att kontakta HSB Riksförbunds jurister via juristerna@hsb.se eller 0771 – 472 472 för att ta del av paketerbjudandet eller för mer information.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden